Cele Stowarzyszenia Forum Grup Zawodowych

Celem działalności Stowarzyszenia jest m.in.:

 • Zapewnienie kompleksowej opieki ubezpieczeniowej swoim członkom,
 • Wsparcie w tworzeniu i obsłudze programów ubezpieczeń grupowych,
 • Wspieranie i informowanie ubezpieczonych o przysługujących im prawach
  i obowiązkach wynikających z umów ubezpieczeń,
 • Pomoc poszkodowanym w wypadkach i ich rodzinom,
 • Podejmowanie działań w zakresie dobroczynności, w tym wspomaganie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo,
 • Wszystkie cele Stowarzyszenia zawarte są w naszym Statucie.

Stowarzyszenie swoje cele realizuje m.in. poprzez:

 • Oferowanie członkom Stowarzyszenia szerokiej oferty ubezpieczeniowej
 • Umożliwienie członkom Stowarzyszenia korzystania ze zniżek i ofert specjalnych
 • Promowanie idei ubezpieczeń
 • Wsparcie członków Stowarzyszenia w procesie likwidacji szkód
 • Oferowanie produktów współpracujących podmiotów
 • Inne działania określone w Statucie

Partnerzy

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider