Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne krajowe lub zagraniczne (cudzoziemiec) niezależnie od miejsca zamieszkania, bądź osoby prawne krajowe lub zagraniczne, niezależnie od lokalizacji siedziby, wspierające działalność Stowarzyszenia, które zostaną przyjęte przez Zarząd do Stowarzyszenia w charakterze członków wspierających.

Członkostwo w Stowarzyszeniu:

  • Jest bezpłatne!
  • Pozwala na otrzymywanie specjalnych ofert i promocji
  • Upoważnia do zniżek w wybranych umowach ubezpieczenia
  • Daje możliwość skorzystania z pomocy w przypadku wypadku
  • Umożliwia dostęp do pomocy prawnej
  • Umożliwia dostęp do serwisu internetowego Stowarzyszenia

Zostań Członkiem Stowarzyszenia

Adres korespondencyjny:
Oświadczenia fakultatywne
Partnerzy

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider