Zarząd Stowarzyszenia Forum Grup Zawodowych

Niezaprzeczalnym atutem Forum Grup Zawodowych jest doświadczenie Członków Zarządu w opracowaniu nowatorskich produktów ochronnych, niedostępnych standardowo na rynku ubezpieczeń, jak również opracowywanie i wdrażanie konkurencyjnych rozwiązań w zakresie produktów ubezpieczeniowych.

PIOTR KUMIĘGA – Prezes Zarządu

Absolwent Podyplomowych Studiów Diagnostyki Ryzyk i Likwidacji Szkód Ubezpieczeniowych

w Ubezpieczeniach Majątkowych i Osobowych Akademii Finansów w Warszawie oraz Studiów Doktoranckich Wydział Nauk Politycznych Uniwersytetu  Warszawskiego  – Ubezpieczenia Społeczne.

Z branżą ubezpieczeniową związany jest od kilkunastu lat. Założyciel GRUPY  EKU, spółki notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

W swojej pracy wykazuje się ogromnym doświadczeniem i wiedzą zdobytą przez lata prowadzenia firmy brokerskiej.

ARKADIUSZ PRZYBYSZEWSKI – Członek Zarządu

Absolwent Podyplomowych Studiów Diagnostyki Ryzyk i Likwidacji Szkód Ubezpieczeniowych
w Ubezpieczeniach Majątkowych i Osobowych Akademii Finansów w Warszawie.

Z branżą ubezpieczeniową związany od 1999 r. Od roku 2003 związany z Europejskim Konsorcjum Ubezpieczeniowym Sp. z  o. o. gdzie pełni funkcję Członka Zarządu. Podczas ponad dziesięcioletniej pracy uczestniczył w przygotowaniu i realizacji programów ubezpieczenia m.in. dla Straży Granicznej, Izby Celnej, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.  Organizator szkoleń związanych z problematyką ubezpieczeń.

Partnerzy

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider