Ubezpieczenie L4 – zakończone 31.03.2018r.

SKŁADKA MIESIĘCZNA47,00 zł/mc
Ubezpiecz się
57,00 zł/mc
Ubezpiecz się
95,00 zł/mc
Ubezpiecz się
109,00 zł/mc
Ubezpiecz się
ZAKRES UBEZPIECZENIAWariant PodstawowyWariant Podstawowy PlusWariant RozszerzonyWariant Rozszerzony Plus
Ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracyDo 10 000,00 złDo 10 000,00 złDo 10 000,00 złDo 10 000,00 zł
Ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy + OPIEKA NAD CHORYM DZIECKIEM/CHORYM CZŁONKIEM RODZINY-
Ubezpieczenie nieszczęśliwego wypadku powodującego śmierć Ubezpieczonego20 000,00 zł20 000,00 zł134 000,00 zł134 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu--67 000,00 zł67 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego--201 000,00 zł201 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku przy pracy--174 200,00 zł174 200,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy--214 400,00 zł214 400,00 zł
Ubezpieczenie nieszczęśliwego wypadku z proporcjonalnym systemem wypłaty świadczeńza 100% uszczerbku na zdrowiu--56 000,00 zł56 000,00 zł
za 1 % uszczerbku na zdrowiu--560,00 zł560,00 zł
zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych--do 16 800,00 złdo 16 800,00 zł
zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych--do 16 800,00 złdo 16 800,00 zł
Ubezpieczenie nieszczęśliwego wypadku powodującego śmierć współmałżonka lub partnera Ubezpieczonegośmierć współmałżonka lub partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku--16 500,00 zł16 500,00 zł
śmierć współmałżonka lub partnera w następstwie zawału serca lub udaru mózgu--8 250,00 zł8 250,00 zł
śmierć współmałżonka lub partnera w następstwie wypadku komunikacyjnego--24 750,00 zł24 750,00 zł
Ubezpieczenie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku/ świadczenie na dzień na osobę Ubezpieczonąspowodowany nieszczęśliwym wypadkiem 100 zł100 zł65,00 zł65,00 zł
spowodowany wypadkiem komunikacyjnym – maksymalnie 14 dni--97,50 zł97,50 zł
na oddziale OIOM / OIT – maksymalnie 14 dni--130,00 zł130,00 zł
w związku z zaleconą rehabilitacją w wyniku nieszczęśliwego wypadku – maksymalnie 14 dni--32,50 zł32,50 zł
pobyt w szpitalu uzdrowiskowym bezpośrednio po leczeniu szpitalnym--13,00 zł13,00 zł
Ubezpieczenie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby/ świadczenie za dzień na osobę Ubezpieczonąspowodowany chorobą--65,00 zł65,00 zł
na oddziale OIOM / OIT – maksymalnie 14 dni--130,00 zł130,00 zł
w związku z zaleconą rehabilitacją w wyniku choroby – maksymalnie 14 dni--32,50 zł32,50 zł
pobyt w szpitalu uzdrowiskowym bezpośrednio po leczeniu szpitalnym--13,00 zł13,00 zł
Ubezpieczenie poważnych zachorowań Ubezpieczonego--30 000,00 zł30 000,00 zł
świadczenie z tytułu wystąpienia n/w poważnego zachorowania--15 000,00 zł15 000,00 zł
Ubezpieczenie operacji Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku10 000 zł10 000 zł3 000,00 zł3 000,00 zł
Ubezpieczenie operacji Ubezpieczonego w wyniku choroby--3 000,00 zł3 000,00 zł
↓ Rozwiń tabelę ↓ ↑ Zwiń tabelę ↑

Partnerzy

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider