Ubezpieczenie na życie dla funkcjonariuszy służb mundurowych, pracowników cywilnych, żołnierzy Wojska Polskiego oraz ich współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci

Sprawdź ofertę
GENERALI
SKŁADKA MIESIĘCZNA56,00 zł/mc
Ubezpiecz się
69,00 zł/mc
Ubezpiecz się
85,00 zł/mc
Ubezpiecz się
Zakres ubezpieczeniaWariant IWariant IIWariant III
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy (ZNWKP)204 000 zł230 000 zł350 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego (ZNWK)150 000 zł170 000 zł250 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku przy pracy (ZNWP)150 000 zł180 000 zł300 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku (ZNW)96 000 zł120 000 zł200 000 zł
Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku lub katastrofy naturalnej106 000 zł130 000 zł230 000 zł
Zgon ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu (Z_ZAW, Z_WYL)96 000 zł120 000 zł180 000 zł
Zgon ubezpieczonego48 000 zł60 000 zł100 000 zł
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku (NW)400 zł600 zł700 zł
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu (NW_ZW)400 zł600 zł700 zł
Zgon małżonka lub partnera (ZM)12 000 zł15 000 zł15 000 zł
Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku (ZNWM)24 000 zł30 000 zł30 000 zł
Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego36 000 zł45 000 zł45 000 zł
Zgon dziecka ubezpieczonego3 000 zł3 600 zł4 000 zł
Zgon dziecka ubezpieczonego w wyniku wypadku6 000 zł7 200 zł8 000 zł
Zgon noworodka (ZN)
Zgon rodzica (ZRODZ)1 000 zł1 700 zł1 800 zł
Zgon rodzica małżonka lub partnera (ZTES)1 000 zł1 700 zł1 800 zł
Zgon rodzica w skutek NW2 000 zł3 000 zł3 000 zł
Zgon rodzica małżonka lub partnera w skutek NW2 000 zł3 000 zł3 000 zł
Urodzenie dziecka (UD)600 zł1 200 zł1 200 zł
Urodzenie Dziecka Martwego1 600 zł2 400 zł2 400 zł
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (ZUD)3 000 zł3 600 zł4 000 zł
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog podstawowy)8 000 zł9 000 zł10 000 zł
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog rozszerzony)
Operacje ubezpieczonego (OP)2 500 zł3 000 zł3 000 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego (od 1 do 14 dnia)150 zł190 zł200 zł
15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego63 zł79 zł84 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku przy pracy (od 1 do 14 dnia)150 zł190 zł200 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku przy pracy63 zł79 zł84 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy (od 1 do 14 dnia)210 zł270 zł280 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy81 zł103 zł106 zł
Za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (od 1 do 14 dnia)132 zł146 zł152 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu68,40 zł79 zł84 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 1 do 14 dnia)90 zł110 zł120 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 15 dnia)45 zł55 zł60 zł
Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 1 do 14 dnia)54 zł66 zł72 zł
Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 15 dnia)45 zł55 zł60 zł
świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku choroby90 zł/d
max 5d
110 zł/d
max 5d
120 zł/d
max 5d
świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku wypadku90 zł/d
max 5d
110 zł/d
max 5d
120 zł/d
max 5d
Rekonwalescencja Ubezpieczonego wskutek NW
24 zł40 zł40 zł
Ryczałtowe pokrycie kosztów leczenia zaleconych po Pobycie Ubezpieczonego w szpitalu
200 zł240 zł240 zł
Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego
Niezdolność do Pracy Zarobkowej wskutek NW15 000 zł18 000 zł21 000 zł
Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (katalog podstawowy)2 000 zł2 400 zł2 400 zł
Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (katalog rozszerzony)
Wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania1 500 zł1 800 zł2 000 zł
Leczenie specjalistyczne1 200 zł2 000 zł2 000 zł
↓ Rozwiń tabelę ↓ ↑ Zwiń tabelę ↑
GENERALI
SKŁADKA MIESIĘCZNA56,00 zł/mc
Ubezpiecz się
69,00 zł/mc
Ubezpiecz się
85,00 zł/mc
Ubezpiecz się
Zakres ubezpieczeniaWariant IWariant IIWariant III
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy (ZNWKP)204 000 zł230 000 zł350 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego (ZNWK)150 000 zł170 000 zł250 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku przy pracy (ZNWP)150 000 zł180 000 zł300 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku (ZNW)96 000 zł120 000 zł200 000 zł
Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku lub katastrofy naturalnej106 000 zł130 000 zł230 000 zł
Zgon ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu (Z_ZAW, Z_WYL)96 000 zł120 000 zł180 000 zł
Zgon ubezpieczonego48 000 zł60 000 zł100 000 zł
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku (NW)400 zł600 zł700 zł
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu (NW_ZW)400 zł600 zł700 zł
Zgon małżonka lub partnera (ZM)12 000 zł15 000 zł15 000 zł
Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku (ZNWM)24 000 zł30 000 zł30 000 zł
Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego36 000 zł45 000 zł45 000 zł
Zgon dziecka ubezpieczonego3 000 zł3 600 zł4 000 zł
Zgon dziecka ubezpieczonego w wyniku wypadku6 000 zł7 200 zł8 000 zł
Zgon noworodka (ZN)
Zgon rodzica (ZRODZ)1 000 zł1 700 zł1 800 zł
Zgon rodzica małżonka lub partnera (ZTES)1 000 zł1 700 zł1 800 zł
Zgon rodzica w skutek NW2 000 zł3 000 zł3 000 zł
Zgon rodzica małżonka lub partnera w skutek NW2 000 zł3 000 zł3 000 zł
Urodzenie dziecka (UD)600 zł1 200 zł1 200 zł
Urodzenie Dziecka Martwego1 600 zł2 400 zł2 400 zł
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (ZUD)3 000 zł3 600 zł4 000 zł
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog podstawowy)8 000 zł9 000 zł10 000 zł
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog rozszerzony)
Operacje ubezpieczonego (OP)2 500 zł3 000 zł3 000 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego (od 1 do 14 dnia)150 zł190 zł200 zł
15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego63 zł79 zł84 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku przy pracy (od 1 do 14 dnia)150 zł190 zł200 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku przy pracy63 zł79 zł84 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy (od 1 do 14 dnia)210 zł270 zł280 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy81 zł103 zł106 zł
Za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (od 1 do 14 dnia)132 zł146 zł152 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu68,40 zł79 zł84 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 1 do 14 dnia)90 zł110 zł120 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 15 dnia)45 zł55 zł60 zł
Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 1 do 14 dnia)54 zł66 zł72 zł
Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 15 dnia)45 zł55 zł60 zł
świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku choroby90 zł/d
max 5d
110 zł/d
max 5d
120 zł/d
max 5d
świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku wypadku90 zł/d
max 5d
110 zł/d
max 5d
120 zł/d
max 5d
Rekonwalescencja Ubezpieczonego wskutek NW
24 zł40 zł40 zł
Ryczałtowe pokrycie kosztów leczenia zaleconych po Pobycie Ubezpieczonego w szpitalu
200 zł240 zł240 zł
Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego
Niezdolność do Pracy Zarobkowej wskutek NW15 000 zł18 000 zł21 000 zł
Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (katalog podstawowy)2 000 zł2 400 zł2 400 zł
Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (katalog rozszerzony)
Wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania1 500 zł1 800 zł2 000 zł
Leczenie specjalistyczne1 200 zł2 000 zł2 000 zł
↓ Rozwiń tabelę ↓ ↑ Zwiń tabelę ↑
GENERALI
SKŁADKA MIESIĘCZNA56,00 zł/mc
Ubezpiecz się
69,00 zł/mc
Ubezpiecz się
85,00 zł/mc
Ubezpiecz się
Zakres ubezpieczeniaWariant IWariant IIWariant III
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy (ZNWKP)204 000 zł230 000 zł350 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego (ZNWK)150 000 zł170 000 zł250 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku przy pracy (ZNWP)150 000 zł180 000 zł300 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku (ZNW)96 000 zł120 000 zł200 000 zł
Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku lub katastrofy naturalnej106 000 zł130 000 zł230 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie zawału serca lub udaru mózgu (Z_ZAW, Z_WYL)96 000 zł120 000 zł180 000 zł
Zgon ubezpieczonego48 000 zł60 000 zł100 000 zł
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku (NW)400 zł600 zł700 zł
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu (NW_ZW)400 zł600 zł700 zł
Zgon małżonka lub partnera (ZM)12 000 zł15 000 zł15 000 zł
Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku (ZNWM)24 000 zł30 000 zł30 000 zł
Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego36 000 zł45 000 zł45 000 zł
Zgon dziecka ubezpieczonego3 000 zł3 600 zł4 000 zł
Zgon dziecka ubezpieczonego w wyniku wypadku6 000 zł7 200 zł8 000 zł
Zgon noworodka (ZN)
Zgon rodzica (ZRODZ)1 000 zł1 700 zł1 800 zł
Zgon rodzica małżonka lub partnera (ZTES)1 000 zł1 700 zł1 800 zł
Zgon rodzica w skutek NW2 000 zł3 000 zł3 000 zł
Zgon rodzica małżonka lub partnera w skutek NW2 000 zł3 000 zł3 000 zł
Urodzenie dziecka (UD)600 zł1 200 zł1 200 zł
Urodzenie Dziecka Martwego1 600 zł2 400 zł2 400 zł
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (ZUD)3 000 zł3 600 zł4 000 zł
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog podstawowy)8 000 zł9 000 zł10 000 zł
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog rozszerzony)
Operacje ubezpieczonego (OP)2 500 zł3 000 zł3 000 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego (od 1 do 14 dnia)150 zł190 zł200 zł
15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego63 zł79 zł84 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku przy pracy (od 1 do 14 dnia)150 zł190 zł200 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku przy pracy63 zł79 zł84 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy (od 1 do 14 dnia)210 zł270 zł280 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy81 zł103 zł106 zł
Za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (od 1 do 14 dnia)132 zł146 zł152 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu68,40 zł79 zł84 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 1 do 14 dnia)90 zł110 zł120 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 15 dnia)45 zł55 zł60 zł
Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 1 do 14 dnia)54 zł66 zł72 zł
Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 15 dnia)45 zł55 zł60 zł
świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku choroby90 zł/d
max 5d
110 zł/d
max 5d
120 zł/d
max 5d
świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku wypadku90 zł/d
max 5d
110 zł/d
max 5d
120 zł/d
max 5d
Świadczenie rehabilitacyjne24 zł40 zł40 zł
Ubezpieczenie lekowe200 zł240 zł240 zł
Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego
Niezdolność do Pracy Zarobkowej wskutek NW15 000 zł18 000 zł21 000 zł
Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (katalog podstawowy)2 000 zł2 400 zł2 400 zł
Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (katalog rozszerzony)
Wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania1 500 zł1 800 zł2 000 zł
Leczenie specjalistyczne1 200 zł2 000 zł2 000 zł
↓ Rozwiń tabelę ↓ ↑ Zwiń tabelę ↑
GENERALI
SKŁADKA MIESIĘCZNA56,00 zł/mc
Ubezpiecz się
69,00 zł/mc
Ubezpiecz się
85,00 zł/mc
Ubezpiecz się
Zakres ubezpieczeniaWariant IWariant IIWariant III
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy (ZNWKP)204 000 zł230 000 zł350 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego (ZNWK)150 000 zł170 000 zł250 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku przy pracy (ZNWP)150 000 zł180 000 zł300 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku (ZNW)96 000 zł120 000 zł200 000 zł
Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku lub katastrofy naturalnej106 000 zł130 000 zł230 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie zawału serca lub udaru mózgu (Z_ZAW, Z_WYL)96 000 zł120 000 zł180 000 zł
Zgon ubezpieczonego48 000 zł60 000 zł100 000 zł
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku (NW)400 zł600 zł700 zł
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu (NW_ZW)400 zł600 zł700 zł
Zgon małżonka lub partnera (ZM)12 000 zł15 000 zł15 000 zł
Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku (ZNWM)24 000 zł30 000 zł30 000 zł
Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego36 000 zł45 000 zł45 000 zł
Zgon dziecka ubezpieczonego3 000 zł3 600 zł4 000 zł
Zgon dziecka ubezpieczonego w wyniku wypadku6 000 zł7 200 zł8 000 zł
Zgon noworodka (ZN)
Zgon rodzica (ZRODZ)1 000 zł1 700 zł1 800 zł
Zgon rodzica małżonka lub partnera (ZTES)1 000 zł1 700 zł1 800 zł
Zgon rodzica w skutek NW2 000 zł3 000 zł3 000 zł
Zgon rodzica małżonka lub partnera w skutek NW2 000 zł3 000 zł3 000 zł
Urodzenie dziecka (UD)600 zł1 200 zł1 200 zł
Urodzenie Dziecka Martwego1 600 zł2 400 zł2 400 zł
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (ZUD)3 000 zł3 600 zł4 000 zł
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog podstawowy)8 000 zł9 000 zł10 000 zł
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog rozszerzony)
Operacje ubezpieczonego (OP)2 500 zł3 000 zł3 000 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego (od 1 do 14 dnia)150 zł190 zł200 zł
15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego63 zł79 zł84 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku przy pracy (od 1 do 14 dnia)150 zł190 zł200 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku przy pracy63 zł79 zł84 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy (od 1 do 14 dnia)210 zł270 zł280 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy81 zł103 zł106 zł
Za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (od 1 do 14 dnia)132 zł146 zł152 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu68,40 zł79 zł84 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 1 do 14 dnia)90 zł110 zł120 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 15 dnia)45 zł55 zł60 zł
Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 1 do 14 dnia)54 zł66 zł72 zł
Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 15 dnia)45 zł55 zł60 zł
świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku choroby90 zł/d
max 5d
110 zł/d
max 5d
120 zł/d
max 5d
świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku wypadku90 zł/d
max 5d
110 zł/d
max 5d
120 zł/d
max 5d
Świadczenie rehabilitacyjne24 zł40 zł40 zł
Ubezpieczenie lekowe200 zł240 zł240 zł
Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego
Niezdolność do Pracy Zarobkowej wskutek NW15 000 zł18 000 zł21 000 zł
Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (katalog podstawowy)2 000 zł2 400 zł2 400 zł
Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (katalog rozszerzony)
Wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania1 500 zł1 800 zł2 000 zł
Leczenie specjalistyczne1 200 zł2 000 zł2 000 zł
↓ Rozwiń tabelę ↓ ↑ Zwiń tabelę ↑
 GENERALI
SKŁADKA MIESIĘCZNA56,00 zł/mc
Ubezpiecz się
69,00 zł/mc
Ubezpiecz się
85,00 zł/mc
Ubezpiecz się
Zakres ubezpieczeniaWariant IWariant IIWariant III
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy (ZNWKP)204 000 zł230 000 zł350 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego (ZNWK)150 000 zł170 000 zł250 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku przy pracy (ZNWP)150 000 zł180 000 zł300 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku (ZNW)96 000 zł120 000 zł200 000 zł
Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku lub katastrofy naturalnej106 000 zł130 000 zł230 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie zawału serca lub udaru mózgu (Z_ZAW, Z_WYL)96 000 zł120 000 zł180 000 zł
Zgon ubezpieczonego48 000 zł60 000 zł100 000 zł
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku (NW)400 zł600 zł700 zł
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu (NW_ZW)400 zł600 zł700 zł
Zgon małżonka lub partnera (ZM)12 000 zł15 000 zł15 000 zł
Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku (ZNWM)24 000 zł30 000 zł30 000 zł
Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego36 000 zł45 000 zł45 000 zł
Zgon dziecka ubezpieczonego3 000 zł3 600 zł4 000 zł
Zgon dziecka ubezpieczonego w wyniku wypadku6 000 zł7 200 zł8 000 zł
Zgon noworodka (ZN)
Zgon rodzica (ZRODZ)1 000 zł1 700 zł1 800 zł
Zgon rodzica małżonka lub partnera (ZTES)1 000 zł1 700 zł1 800 zł
Zgon rodzica w skutek NW2 000 zł3 000 zł3 000 zł
Zgon rodzica małżonka lub partnera w skutek NW2 000 zł3 000 zł3 000 zł
Urodzenie dziecka (UD)600 zł1 200 zł1 200 zł
Urodzenie Dziecka Martwego1 600 zł2 400 zł2 400 zł
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (ZUD)3 000 zł3 600 zł4 000 zł
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog podstawowy)8 000 zł9 000 zł10 000 zł
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog rozszerzony)
Operacje ubezpieczonego (OP)2 500 zł3 000 zł3 000 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego (od 1 do 14 dnia)150 zł190 zł200 zł
15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego63 zł79 zł84 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku przy pracy (od 1 do 14 dnia150 zł190 zł200 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku przy pracy63 zł79 zł84 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy (od 1 do 14 dnia)210 zł270 zł280 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy81 zł103 zł106 zł
Za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (od 1 do 14 dnia)132 zł146 zł152 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu68,40 zł79 zł84 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 1 do 14 dnia)90 zł110 zł120 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 15 dnia)45 zł55 zł60 zł
Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 1 do 14 dnia)54 zł66 zł72 zł
Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 15 dnia)45 zł55 zł60 zł
świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku choroby90 zł/d
max 5d
110 zł/d
max 5d
120 zł/d
max 5d
świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku wypadku90 zł/d
max 5d
110 zł/d
max 5d
120 zł/d
max 5d
Świadczenie rehabilitacyjne24 zł40 zł40 zł
Ubezpieczenie lekowe200 zł240 zł240 zł
Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego
Niezdolność do Pracy Zarobkowej wskutek NW15 000 zł18 000 zł21 000 zł
Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (katalog podstawowy)2 000 zł2 400 zł2 400 zł
Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (katalog rozszerzony)
Wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania1 500 zł1 800 zł2 000 zł
Leczenie specjalistyczne1 200 zł2 000 zł2 000 zł
↓ Rozwiń tabelę ↓ ↑ Zwiń tabelę ↑
GENERALI
SKŁADKA MIESIĘCZNA56,00 zł/mc
Ubezpiecz się
69,00 zł/mc
Ubezpiecz się
85,00 zł/mc
Ubezpiecz się
Zakres ubezpieczeniaWariant IWariant IIWariant III
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy (ZNWKP)204 000 zł230 000 zł350 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego (ZNWK)150 000 zł170 000 zł250 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku przy pracy (ZNWP)150 000 zł180 000 zł300 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku (ZNW)96 000 zł120 000 zł200 000 zł
Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku lub katastrofy naturalnej106 000 zł130 000 zł230 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie zawału serca lub udaru mózgu (Z_ZAW, Z_WYL)96 000 zł120 000 zł180 000 zł
Zgon ubezpieczonego48 000 zł60 000 zł100 000 zł
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku (NW)400 zł600 zł700 zł
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu (NW_ZW)400 zł600 zł700 zł
Zgon małżonka lub partnera (ZM)12 000 zł15 000 zł15 000 zł
Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku (ZNWM)24 000 zł30 000 zł30 000 zł
Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego36 000 zł45 000 zł45 000 zł
Zgon dziecka ubezpieczonego3 000 zł3 600 zł4 000 zł
Zgon dziecka ubezpieczonego w wyniku wypadku6 000 zł7 200 zł8 000 zł
Zgon noworodka (ZN)
Zgon rodzica (ZRODZ)1 000 zł1 700 zł1 800 zł
Zgon rodzica małżonka lub partnera (ZTES)1 000 zł1 700 zł1 800 zł
Zgon rodzica w skutek NW2 000 zł3 000 zł3 000 zł
Zgon rodzica małżonka lub partnera w skutek NW2 000 zł3 000 zł3 000 zł
Urodzenie dziecka (UD)600 zł1 200 zł1 200 zł
Urodzenie Dziecka Martwego1 600 zł2 400 zł2 400 zł
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (ZUD)3 000 zł3 600 zł4 000 zł
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog podstawowy)8 000 zł9 000 zł10 000 zł
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog rozszerzony)
Operacje ubezpieczonego (OP)2 500 zł3 000 zł3 000 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego (od 1 do 14 dnia)150 zł190 zł200 zł
15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego63 zł79 zł84 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku przy pracy (od 1 do 14 dnia)150 zł190 zł200 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku przy pracy63 zł79 zł84 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy (od 1 do 14 dnia)210 zł270 zł280 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy81 zł103 zł106 zł
Za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (od 1 do 14 dnia)132 zł146 zł152 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu68,40 zł79 zł84 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 1 do 14 dnia)90 zł110 zł120 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 15 dnia)45 zł55 zł60 zł
Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 1 do 14 dnia)54 zł66 zł72 zł
Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 15 dnia)45 zł55 zł60 zł
świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku choroby90 zł/d
max 5d
110 zł/d
max 5d
120 zł/d
max 5d
świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku wypadku90 zł/d
max 5d
110 zł/d
max 5d
120 zł/d
max 5d
Świadczenie rehabilitacyjne24 zł40 zł40 zł
Ubezpieczenie lekowe200 zł240 zł240 zł
Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego
Niezdolność do Pracy Zarobkowej wskutek NW15 000 zł18 000 zł21 000 zł
Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (katalog podstawowy)2 000 zł2 400 zł2 400 zł
Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (katalog rozszerzony)
Wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania1 500 zł1 800 zł2 000 zł
Leczenie specjalistyczne1 200 zł2 000 zł2 000 zł
↓ Rozwiń tabelę ↓ ↑ Zwiń tabelę ↑
GENERALI
SKŁADKA MIESIĘCZNA56,00 zł/mc
Ubezpiecz się
69,00 zł/mc
Ubezpiecz się
85,00 zł/mc
Ubezpiecz się
Zakres ubezpieczeniaWariant IWariant IIWariant III
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego (ZNWK)150 000 zł170 000 zł250 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku przy pracy (ZNWP)150 000 zł180 000 zł300 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku (ZNW)96 000 zł120 000 zł200 000 zł
Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku lub katastrofy naturalnej106 000 zł130 000 zł230 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie zawału serca lub udaru mózgu (Z_ZAW, Z_WYL)96 000 zł120 000 zł180 000 zł
Zgon ubezpieczonego48 000 zł60 000 zł100 000 zł
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku (NW)400 zł600 zł700 zł
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu (NW_ZW)400 zł600 zł700 zł
Zgon małżonka lub partnera (ZM)12 000 zł15 000 zł15 000 zł
Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku (ZNWM)24 000 zł30 000 zł30 000 zł
Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego36 000 zł45 000 zł45 000 zł
Zgon dziecka ubezpieczonego3 000 zł3 600 zł4 000 zł
Zgon dziecka ubezpieczonego w wyniku wypadku6 000 zł7 200 zł8 000 zł
Zgon noworodka (ZN)
Zgon rodzica (ZRODZ)1 000 zł1 700 zł1 800 zł
Zgon rodzica małżonka lub partnera (ZTES)1 000 zł1 700 zł1 800 zł
Zgon rodzica w skutek NW2 000 zł3 000 zł3 000 zł
Zgon rodzica małżonka lub partnera w skutek NW2 000 zł3 000 zł3 000 zł
Urodzenie dziecka (UD)600 zł1 200 zł1 200 zł
Urodzenie Dziecka Martwego1 600 zł2 400 zł2 400 zł
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (ZUD)3 000 zł3 600 zł4 000 zł
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog podstawowy)8 000 zł9 000 zł10 000 zł
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog rozszerzony)
Operacje ubezpieczonego (OP)2 500 zł3 000 zł3 000 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego (od 1 do 14 dnia)150 zł190 zł200 zł
15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego63 zł79 zł84 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku przy pracy (od 1 do 14 dnia)150 zł190 zł200 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku przy pracy63 zł79 zł84 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy (od 1 do 14 dnia)210 zł270 zł280 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy81 zł103 zł106 zł
Za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (od 1 do 14 dnia)132 zł146 zł152 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu68,40 zł79 zł84 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 1 do 14 dnia)90 zł110 zł120 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 15 dnia)45 zł55 zł60 zł
Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 1 do 14 dnia)54 zł66 zł72 zł
Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 15 dnia)45 zł55 zł60 zł
świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku choroby90 zł/d
max 5d
110 zł/d
max 5d
120 zł/d
max 5d
świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku wypadku90 zł/d
max 5d
110 zł/d
max 5d
120 zł/d
max 5d
Świadczenie rehabilitacyjne24 zł40 zł40 zł
Ubezpieczenie lekowe200 zł240 zł240 zł
Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego
Niezdolność do Pracy Zarobkowej wskutek NW15 000 zł18 000 zł21 000 zł
Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (katalog podstawowy)2 000 zł2 400 zł2 400 zł
Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (katalog rozszerzony)
Wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania1 500 zł1 800 zł2 000 zł
Leczenie specjalistyczne1 200 zł2 000 zł2 000 zł
↓ Rozwiń tabelę ↓ ↑ Zwiń tabelę ↑
GENERALI
SKŁADKA MIESIĘCZNA56,00 zł/mc
Ubezpiecz się
69,00 zł/mc
Ubezpiecz się
85,00 zł/mc
Ubezpiecz się
Zakres ubezpieczeniaWariant IWariant IIWariant III
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy (ZNWKP)204 000 zł230 000 zł350 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego (ZNWK)150 000 zł170 000 zł250 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku przy pracy (ZNWP)150 000 zł180 000 zł300 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku (ZNW)96 000 zł120 000 zł200 000 zł
Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku lub katastrofy naturalnej106 000 zł130 000 zł230 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie zawału serca lub udaru mózgu (Z_ZAW, Z_WYL)96 000 zł120 000 zł180 000 zł
Zgon ubezpieczonego48 000 zł60 000 zł100 000 zł
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku (NW)400 zł600 zł700 zł
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu (NW_ZW)400 zł600 zł700 zł
Zgon małżonka lub partnera (ZM)12 000 zł15 000 zł15 000 zł
Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku (ZNWM)24 000 zł30 000 zł30 000 zł
Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego36 000 zł45 000 zł45 000 zł
Zgon dziecka ubezpieczonego3 000 zł3 600 zł4 000 zł
Zgon dziecka ubezpieczonego w wyniku wypadku6 000 zł7 200 zł8 000 zł
Zgon noworodka (ZN)
Zgon rodzica (ZRODZ)1 000 zł1 700 zł1 800 zł
Zgon rodzica małżonka lub partnera (ZTES)1 000 zł1 700 zł1 800 zł
Zgon rodzica w skutek NW2 000 zł3 000 zł3 000 zł
Zgon rodzica małżonka lub partnera w skutek NW2 000 zł3 000 zł3 000 zł
Urodzenie dziecka (UD)600 zł1 200 zł1 200 zł
Urodzenie Dziecka Martwego1 600 zł2 400 zł2 400 zł
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (ZUD)3 000 zł3 600 zł4 000 zł
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog podstawowy)8 000 zł9 000 zł10 000 zł
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog rozszerzony)
Operacje ubezpieczonego (OP)2 500 zł3 000 zł3 000 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego (od 1 do 14 dnia)150 zł190 zł200 zł
15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego63 zł79 zł84 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku przy pracy (od 1 do 14 dnia)150 zł190 zł200 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku przy pracy63 zł79 zł84 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy (od 1 do 14 dnia)210 zł270 zł280 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy81 zł103 zł106 zł
Za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (od 1 do 14 dnia)132 zł146 zł152 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu68,40 zł79 zł84 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 1 do 14 dnia)90 zł110 zł120 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 15 dnia)45 zł55 zł60 zł
Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 1 do 14 dnia)54 zł66 zł72 zł
Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 15 dnia)45 zł55 zł60 zł
świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku choroby90 zł/d
max 5d
110 zł/d
max 5d
120 zł/d
max 5d
świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku wypadku90 zł/d
max 5d
110 zł/d
max 5d
120 zł/d
max 5d
Świadczenie rehabilitacyjne24 zł40 zł40 zł
Ubezpieczenie lekowe200 zł240 zł240 zł
Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego
Niezdolność do Pracy Zarobkowej wskutek NW15 000 zł18 000 zł21 000 zł
Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (katalog podstawowy)2 000 zł2 400 zł2 400 zł
Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (katalog rozszerzony)
Wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania1 500 zł1 800 zł2 000 zł
Leczenie specjalistyczne1 200 zł2 000 zł2 000 zł
↓ Rozwiń tabelę ↓ ↑ Zwiń tabelę ↑
GENERALI
SKŁADKA MIESIĘCZNA56,00 zł/mc
Ubezpiecz się
69,00 zł/mc
Ubezpiecz się
85,00 zł/mc
Ubezpiecz się
Zakres ubezpieczeniaWariant IWariant IIWariant III
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy (ZNWKP)204 000 zł230 000 zł350 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego (ZNWK)150 000 zł170 000 zł250 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku przy pracy (ZNWP)150 000 zł180 000 zł300 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku (ZNW)96 000 zł120 000 zł200 000 zł
Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku lub katastrofy naturalnej106 000 zł130 000 zł230 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie zawału serca lub udaru mózgu (Z_ZAW, Z_WYL)96 000 zł120 000 zł180 000 zł
Zgon ubezpieczonego48 000 zł60 000 zł100 000 zł
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku (NW)400 zł600 zł700 zł
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu (NW_ZW)400 zł600 zł700 zł
Zgon małżonka lub partnera (ZM)12 000 zł15 000 zł15 000 zł
Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku (ZNWM)24 000 zł30 000 zł30 000 zł
Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego36 000 zł45 000 zł45 000 zł
Zgon dziecka ubezpieczonego3 000 zł3 600 zł4 000 zł
Zgon dziecka ubezpieczonego w wyniku wypadku6 000 zł7 200 zł8 000 zł
Zgon noworodka (ZN)
Zgon rodzica (ZRODZ)1 000 zł1 700 zł1 800 zł
Zgon rodzica małżonka lub partnera (ZTES)1 000 zł1 700 zł1 800 zł
Zgon rodzica w skutek NW2 000 zł3 000 zł3 000 zł
Zgon rodzica małżonka lub partnera w skutek NW2 000 zł3 000 zł3 000 zł
Urodzenie dziecka (UD)600 zł1 200 zł1 200 zł
Urodzenie Dziecka Martwego1 600 zł2 400 zł2 400 zł
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (ZUD)3 000 zł3 600 zł4 000 zł
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog podstawowy)8 000 zł9 000 zł10 000 zł
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog rozszerzony)
Operacje ubezpieczonego (OP)2 500 zł3 000 zł3 000 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego (od 1 do 14 dnia)150 zł190 zł200 zł
15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego63 zł79 zł84 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku przy pracy (od 1 do 14 dnia)150 zł190 zł200 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku przy pracy63 zł79 zł84 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy (od 1 do 14 dnia)210 zł270 zł280 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy81 zł103 zł106 zł
Za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (od 1 do 14 dnia)132 zł146 zł152 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu68,40 zł79 zł84 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 1 do 14 dnia)90 zł110 zł120 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 15 dnia)45 zł55 zł60 zł
Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 1 do 14 dnia)54 zł66 zł72 zł
Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 15 dnia)45 zł55 zł60 zł
świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku choroby90 zł/d
max 5d
110 zł/d
max 5d
120 zł/d
max 5d
świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku wypadku90 zł/d
max 5d
110 zł/d
max 5d
120 zł/d
max 5d
Świadczenie rehabilitacyjne24 zł40 zł40 zł
Ubezpieczenie lekowe200 zł240 zł240 zł
Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego
Niezdolność do Pracy Zarobkowej wskutek NW15 000 zł18 000 zł21 000 zł
Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (katalog podstawowy)2 000 zł2 400 zł2 400 zł
Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (katalog rozszerzony)
Wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania1 500 zł1 800 zł2 000 zł
Leczenie specjalistyczne1 200 zł2 000 zł2 000 zł
↓ Rozwiń tabelę ↓ ↑ Zwiń tabelę ↑
GENERALI
SKŁADKA MIESIĘCZNA56,00 zł/mc
Ubezpiecz się
69,00 zł/mc
Ubezpiecz się
85,00 zł/mc
Ubezpiecz się
Zakres ubezpieczeniaWariant IWariant IIWariant III
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy (ZNWKP)204 000 zł230 000 zł350 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego (ZNWK)150 000 zł170 000 zł250 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku przy pracy (ZNWP)150 000 zł180 000 zł300 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku (ZNW)96 000 zł120 000 zł200 000 zł
Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku lub katastrofy naturalnej106 000 zł130 000 zł230 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie zawału serca lub udaru mózgu (Z_ZAW, Z_WYL)96 000 zł120 000 zł180 000 zł
Zgon ubezpieczonego48 000 zł60 000 zł100 000 zł
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku (NW)400 zł600 zł700 zł
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu (NW_ZW)400 zł600 zł700 zł
Zgon małżonka lub partnera (ZM)12 000 zł15 000 zł15 000 zł
Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku (ZNWM)24 000 zł30 000 zł30 000 zł
Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego36 000 zł45 000 zł45 000 zł
Zgon dziecka ubezpieczonego3 000 zł3 600 zł4 000 zł
Zgon dziecka ubezpieczonego w wyniku wypadku6 000 zł7 200 zł8 000 zł
Zgon noworodka (ZN)
Zgon rodzica (ZRODZ)1 000 zł1 700 zł1 800 zł
Zgon rodzica małżonka lub partnera (ZTES)1 000 zł1 700 zł1 800 zł
Zgon rodzica w skutek NW2 000 zł3 000 zł3 000 zł
Zgon rodzica małżonka lub partnera w skutek NW2 000 zł3 000 zł3 000 zł
Urodzenie dziecka (UD)600 zł1 200 zł1 200 zł
Urodzenie Dziecka Martwego1 600 zł2 400 zł2 400 zł
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (ZUD)3 000 zł3 600 zł4 000 zł
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog podstawowy)8 000 zł9 000 zł10 000 zł
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog rozszerzony)
Operacje ubezpieczonego (OP)2 500 zł3 000 zł3 000 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego (od 1 do 14 dnia)150 zł190 zł200 zł
15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego63 zł79 zł84 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku przy pracy (od 1 do 14 dnia150 zł190 zł200 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku przy pracy63 zł79 zł84 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy (od 1 do 14 dnia)210 zł270 zł280 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy81 zł103 zł106 zł
Za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (od 1 do 14 dnia)132 zł146 zł152 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu68,40 zł79 zł84 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 1 do 14 dnia)90 zł110 zł120 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 15 dnia)45 zł55 zł60 zł
Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 1 do 14 dnia)54 zł66 zł72 zł
Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 15 dnia)45 zł55 zł60 zł
świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku choroby90 zł/d
max 5d
110 zł/d
max 5d
120 zł/d
max 5d
świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku wypadku90 zł/d
max 5d
110 zł/d
max 5d
120 zł/d
max 5d
Świadczenie rehabilitacyjne24 zł40 zł40 zł
Ubezpieczenie lekowe200 zł240 zł240 zł
Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego
Niezdolność do Pracy Zarobkowej wskutek NW15 000 zł18 000 zł21 000 zł
Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (katalog podstawowy)2 000 zł2 400 zł2 400 zł
Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (katalog rozszerzony)
Wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania1 500 zł1 800 zł2 000 zł
Leczenie specjalistyczne1 200 zł2 000 zł2 000 zł
↓ Rozwiń tabelę ↓ ↑ Zwiń tabelę ↑
GENERALI
SKŁADKA MIESIĘCZNA56,00 zł/mc
Ubezpiecz się
69,00 zł/mc
Ubezpiecz się
85,00 zł/mc
Ubezpiecz się
Zakres ubezpieczeniaWariant IWariant IIWariant III
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy (ZNWKP)204 000 zł230 000 zł350 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego (ZNWK)150 000 zł170 000 zł250 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku przy pracy (ZNWP)150 000 zł180 000 zł300 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku (ZNW)96 000 zł120 000 zł200 000 zł
Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku lub katastrofy naturalnej106 000 zł130 000 zł230 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie zawału serca lub udaru mózgu (Z_ZAW, Z_WYL)96 000 zł120 000 zł180 000 zł
Zgon ubezpieczonego48 000 zł60 000 zł100 000 zł
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku (NW)400 zł600 zł700 zł
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu (NW_ZW)400 zł600 zł700 zł
Zgon małżonka lub partnera (ZM)12 000 zł15 000 zł15 000 zł
Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku (ZNWM)24 000 zł30 000 zł30 000 zł
Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego36 000 zł45 000 zł45 000 zł
Zgon dziecka ubezpieczonego3 000 zł3 600 zł4 000 zł
Zgon dziecka ubezpieczonego w wyniku wypadku6 000 zł7 200 zł8 000 zł
Zgon noworodka (ZN)
Zgon rodzica (ZRODZ)1 000 zł1 700 zł1 800 zł
Zgon rodzica małżonka lub partnera (ZTES)1 000 zł1 700 zł1 800 zł
Zgon rodzica w skutek NW2 000 zł3 000 zł3 000 zł
Zgon rodzica małżonka lub partnera w skutek NW2 000 zł3 000 zł3 000 zł
Urodzenie dziecka (UD)600 zł1 200 zł1 200 zł
Urodzenie Dziecka Martwego1 600 zł2 400 zł2 400 zł
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (ZUD)3 000 zł3 600 zł4 000 zł
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog podstawowy)8 000 zł9 000 zł10 000 zł
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog rozszerzony)
Operacje ubezpieczonego (OP)2 500 zł3 000 zł3 000 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego (od 1 do 14 dnia)150 zł190 zł200 zł
15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego63 zł79 zł84 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku przy pracy (od 1 do 14 dnia)150 zł190 zł200 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku przy pracy63 zł79 zł84 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy (od 1 do 14 dnia)210 zł270 zł280 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy81 zł103 zł106 zł
Za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (od 1 do 14 dnia)132 zł146 zł152 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu68,40 zł79 zł84 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 1 do 14 dnia)90 zł110 zł120 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 15 dnia)45 zł55 zł60 zł
Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 1 do 14 dnia)54 zł66 zł72 zł
Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 15 dnia)45 zł55 zł60 zł
świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku choroby90 zł/d
max 5d
110 zł/d
max 5d
120 zł/d
max 5d
świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku wypadku90 zł/d
max 5d
110 zł/d
max 5d
120 zł/d
max 5d
Świadczenie rehabilitacyjne24 zł40 zł40 zł
Ubezpieczenie lekowe200 zł240 zł240 zł
Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego
Niezdolność do Pracy Zarobkowej wskutek NW15 000 zł18 000 zł21 000 zł
Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (katalog podstawowy)2 000 zł2 400 zł2 400 zł
Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (katalog rozszerzony)
Wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania1 500 zł1 800 zł2 000 zł
Leczenie specjalistyczne1 200 zł2 000 zł2 000 zł
↓ Rozwiń tabelę ↓ ↑ Zwiń tabelę ↑
GENERALI
SKŁADKA MIESIĘCZNA56,00 zł/mc
Ubezpiecz się
69,00 zł/mc
Ubezpiecz się
85,00 zł/mc
Ubezpiecz się
Zakres ubezpieczeniaWariant IWariant IIWariant III
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy (ZNWKP)204 000 zł230 000 zł350 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego (ZNWK)150 000 zł170 000 zł250 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku przy pracy (ZNWP)150 000 zł180 000 zł300 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku (ZNW)96 000 zł120 000 zł200 000 zł
Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku lub katastrofy naturalnej106 000 zł130 000 zł230 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie zawału serca lub udaru mózgu (Z_ZAW, Z_WYL)96 000 zł120 000 zł180 000 zł
Zgon ubezpieczonego48 000 zł60 000 zł100 000 zł
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku (NW)400 zł600 zł700 zł
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu (NW_ZW)400 zł600 zł700 zł
Zgon małżonka lub partnera (ZM)12 000 zł15 000 zł15 000 zł
Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku (ZNWM)24 000 zł30 000 zł30 000 zł
Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego36 000 zł45 000 zł45 000 zł
Zgon dziecka ubezpieczonego3 000 zł3 600 zł4 000 zł
Zgon dziecka ubezpieczonego w wyniku wypadku6 000 zł7 200 zł8 000 zł
Zgon noworodka (ZN)
Zgon rodzica (ZRODZ)1 000 zł1 700 zł1 800 zł
Zgon rodzica małżonka lub partnera (ZTES)1 000 zł1 700 zł1 800 zł
Zgon rodzica w skutek NW2 000 zł3 000 zł3 000 zł
Zgon rodzica małżonka lub partnera w skutek NW2 000 zł3 000 zł3 000 zł
Urodzenie dziecka (UD)600 zł1 200 zł1 200 zł
Urodzenie Dziecka Martwego1 600 zł2 400 zł2 400 zł
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (ZUD)3 000 zł3 600 zł4 000 zł
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog podstawowy)8 000 zł9 000 zł10 000 zł
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog rozszerzony)
Operacje ubezpieczonego (OP)2 500 zł3 000 zł3 000 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego (od 1 do 14 dnia)150 zł190 zł200 zł
15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego63 zł79 zł84 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku przy pracy (od 1 do 14 dnia)150 zł190 zł200 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku przy pracy63 zł79 zł84 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy (od 1 do 14 dnia)210 zł270 zł280 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy81 zł103 zł106 zł
Za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (od 1 do 14 dnia)132 zł146 zł152 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu68,40 zł79 zł84 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 1 do 14 dnia)90 zł110 zł120 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 15 dnia)45 zł55 zł60 zł
Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 1 do 14 dnia)54 zł66 zł72 zł
Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 15 dnia)45 zł55 zł60 zł
świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku choroby90 zł/d
max 5d
110 zł/d
max 5d
120 zł/d
max 5d
świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku wypadku90 zł/d
max 5d
110 zł/d
max 5d
120 zł/d
max 5d
Świadczenie rehabilitacyjne24 zł40 zł40 zł
Ubezpieczenie lekowe200 zł240 zł240 zł
Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego
Niezdolność do Pracy Zarobkowej wskutek NW15 000 zł18 000 zł21 000 zł
Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (katalog podstawowy)2 000 zł2 400 zł2 400 zł
Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (katalog rozszerzony)
Wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania1 500 zł1 800 zł2 000 zł
Leczenie specjalistyczne1 200 zł2 000 zł2 000 zł
↓ Rozwiń tabelę ↓ ↑ Zwiń tabelę ↑
WARTA
SKŁADKA MIESIĘCZNA57,00 zł/mc
Ubezpiecz się
64,00 zł/mc
Ubezpiecz się
69,50 zł/mc
Ubezpiecz się
Zakres ubezpieczeniaWariant IWariant IIWariant III
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy (ZNWKP)250 000 zł275 000 zł258 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego (ZNWK)150 000 zł165 000 zł193 500 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku przy pracy (ZNWP)150 000 zł165 000 zł193 500 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku (ZNW)100 000 zł110 000 zł129 000 zł
Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku lub katastrofy naturalnej100 000 zł110 000 zł129 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie zawału serca lub udaru mózgu (Z_ZAW, Z_WYL)100 000 zł110 000 zł129 000 zł
Zgon ubezpieczonego50 000 zł55 000 zł64 500 zł
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku (NW)500 zł550 zł520 zł
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu (NW_ZW)500 zł550 zł520 zł
Zgon małżonka lub partnera (ZM)20 000 zł22 500 zł21 300 zł
Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku (ZNWM)40 000 zł45 000 zł42 600 zł
Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego40 000 zł45 000 zł42 600 zł
Zgon dziecka ubezpieczonego800 zł3 100 zł5 200 zł
Zgon dziecka ubezpieczonego w wyniku wypadku800 zł3 100 zł5 200 zł
Zgon noworodka (ZN)
Zgon rodzica (ZRODZ)1 500 zł2 150 zł2 300 zł
Zgon rodzica małżonka lub partnera (ZTES)1 500 zł2 150 zł2 300 zł
Zgon rodzica w skutek NW1 500 zł2 150 zł2 300 zł
Zgon rodzica małżonka lub partnera w skutek NW1 500 zł2 150 zł2 300 zł
Urodzenie dziecka (UD)
Urodzenie Dziecka Martwego
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (ZUD)2 750 zł3 750 zł4 750 zł
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog podstawowy)7 800 zł4 150 zł11 650 zł
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog rozszerzony)7 800 zł4 150 zł11 650 zł
Operacje ubezpieczonego (OP)2 500 zł4 000 zł8 000 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego (od 1 do 14 dnia)177 zł166 zł237 zł
15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego67,50 zł72,50 zł87,50 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku przy pracy (od 1 do 14 dnia177 zł166 zł237 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku przy pracy67,50 zł72,50 zł87,50 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy (od 1 do 14 dnia)177 zł166 zł237 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy67,50 zł72,50 zł87,50 zł
Za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (od 1 do 14 dnia)119 zł104 zł174 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu42 zł52 zł62 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 1 do 14 dnia)135 zł145 zł175 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 15 dnia)67,50 zł72,50 zł87,50 zł
Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 1 do 14 dnia)42 zł52 zł62 zł
Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 15 dnia)42 zł52 zł62 zł
świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku choroby500 zł550 zł650 zł
świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku wypadku500 zł550 zł650 zł
Świadczenie rehabilitacyjne21 zł21 zł27 zł
Ubezpieczenie lekowe200 zł200 zł200 zł
Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego15 250 zł22 500 zł46 000 zł
Niezdolność do Pracy Zarobkowej wskutek NW
Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (katalog podstawowy)1 900 zł2 200 zł2 550 zł
Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (katalog rozszerzony)1 900 zł2 200 zł2 550 zł
Wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania1 250 zł1 500 zł1 700 zł
Leczenie specjalistyczne1 000 zł2 500 zł3 000 zł
↓ Rozwiń tabelę ↓ ↑ Zwiń tabelę ↑
WARTA
SKŁADKA MIESIĘCZNA62,70 zł/mc
Ubezpiecz się
70,40 zł/mc
Ubezpiecz się
76,45 zł/mc
Ubezpiecz się
Zakres ubezpieczeniaWariant IWariant IIWariant III
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy (ZNWKP)250 000 zł275 000 zł258 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego (ZNWK)150 000 zł165 000 zł193 500 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku przy pracy (ZNWP)150 000 zł165 000 zł193 500 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku (ZNW)100 000 zł110 000 zł129 000 zł
Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku lub katastrofy naturalnej100 000 zł110 000 zł129 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie zawału serca lub udaru mózgu (Z_ZAW, Z_WYL)100 000 zł110 000 zł129 000 zł
Zgon ubezpieczonego50 000 zł55 000 zł64 500 zł
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku (NW)500 zł550 zł520 zł
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu (NW_ZW)500 zł550 zł520 zł
Zgon małżonka lub partnera (ZM)20 000 zł22 500 zł21 300 zł
Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku (ZNWM)40 000 zł45 000 zł42 600 zł
Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego40 000 zł45 000 zł42 600 zł
Zgon dziecka ubezpieczonego800 zł3 100 zł5 200 zł
Zgon dziecka ubezpieczonego w wyniku wypadku800 zł3 100 zł5 200 zł
Zgon noworodka (ZN)
Zgon rodzica (ZRODZ)1 500 zł2 150 zł2 300 zł
Zgon rodzica małżonka lub partnera (ZTES)1 500 zł2 150 zł2 300 zł
Zgon rodzica w skutek NW1 500 zł2 150 zł2 300 zł
Zgon rodzica małżonka lub partnera w skutek NW1 500 zł2 150 zł2 300 zł
Urodzenie dziecka (UD)
Urodzenie Dziecka Martwego
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (ZUD)2 750 zł3 750 zł4 750 zł
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog podstawowy)7 800 zł4 150 zł11 650 zł
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog rozszerzony)7 800 zł4 150 zł11 650 zł
Operacje ubezpieczonego (OP)2 500 zł4 000 zł8 000 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego (od 1 do 14 dnia)177 zł166 zł237 zł
15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego67,50 zł72,50 zł87,50 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku przy pracy (od 1 do 14 dnia177 zł166 zł237 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku przy pracy67,50 zł72,50 zł87,50 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy (od 1 do 14 dnia)177 zł166 zł237 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy67,50 zł72,50 zł87,50 zł
Za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (od 1 do 14 dnia)119 zł104 zł174 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu42 zł52 zł62 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 1 do 14 dnia)135 zł145 zł175 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 15 dnia)67,50 zł72,50 zł87,50 zł
Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 1 do 14 dnia)42 zł52 zł62 zł
Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 15 dnia)42 zł52 zł62 zł
świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku choroby500 zł550 zł650 zł
świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku wypadku500 zł550 zł650 zł
Świadczenie rehabilitacyjne21 zł21 zł27 zł
Ubezpieczenie lekowe200 zł200 zł200 zł
Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego15 250 zł22 500 zł46 000 zł
Niezdolność do Pracy Zarobkowej wskutek NW
Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (katalog podstawowy)1 900 zł2 200 zł2 550 zł
Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (katalog rozszerzony)1 900 zł2 200 zł2 550 zł
Wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania1 250 zł1 500 zł1 700 zł
Leczenie specjalistyczne1 000 zł2 500 zł3 000 zł
↓ Rozwiń tabelę ↓ ↑ Zwiń tabelę ↑
WARTA
SKŁADKA MIESIĘCZNA67,40 zł/mc
Ubezpiecz się
76,80 zł/mc
Ubezpiecz się
83,40 zł/mc
Ubezpiecz się
Zakres ubezpieczeniaWariant IWariant IIWariant III
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy (ZNWKP)250 000 zł275 000 zł258 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego (ZNWK)150 000 zł165 000 zł193 500 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku przy pracy (ZNWP)150 000 zł165 000 zł193 500 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku (ZNW)100 000 zł110 000 zł129 000 zł
Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku lub katastrofy naturalnej100 000 zł110 000 zł129 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie zawału serca lub udaru mózgu (Z_ZAW, Z_WYL)100 000 zł110 000 zł129 000 zł
Zgon ubezpieczonego50 000 zł55 000 zł64 500 zł
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku (NW)500 zł550 zł520 zł
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu (NW_ZW)500 zł550 zł520 zł
Zgon małżonka lub partnera (ZM)20 000 zł22 500 zł21 300 zł
Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku (ZNWM)40 000 zł45 000 zł42 600 zł
Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego40 000 zł45 000 zł42 600 zł
Zgon dziecka ubezpieczonego800 zł3 100 zł5 200 zł
Zgon dziecka ubezpieczonego w wyniku wypadku800 zł3 100 zł5 200 zł
Zgon noworodka (ZN)
Zgon rodzica (ZRODZ)1 500 zł2 150 zł2 300 zł
Zgon rodzica małżonka lub partnera (ZTES)1 500 zł2 150 zł2 300 zł
Zgon rodzica w skutek NW1 500 zł2 150 zł2 300 zł
Zgon rodzica małżonka lub partnera w skutek NW1 500 zł2 150 zł2 300 zł
Urodzenie dziecka (UD)
Urodzenie Dziecka Martwego
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (ZUD)2 750 zł3 750 zł4 750 zł
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog podstawowy)7 800 zł4 150 zł11 650 zł
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog rozszerzony)7 800 zł4 150 zł11 650 zł
Operacje ubezpieczonego (OP)2 500 zł4 000 zł8 000 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego (od 1 do 14 dnia)177 zł166 zł237 zł
15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego67,50 zł72,50 zł87,50 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku przy pracy (od 1 do 14 dnia177 zł166 zł237 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku przy pracy67,50 zł72,50 zł87,50 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy (od 1 do 14 dnia)177 zł166 zł237 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy67,50 zł72,50 zł87,50 zł
Za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (od 1 do 14 dnia)119 zł104 zł174 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu42 zł52 zł62 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 1 do 14 dnia)135 zł145 zł175 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 15 dnia)67,50 zł72,50 zł87,50 zł
Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 1 do 14 dnia)42 zł52 zł62 zł
Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 15 dnia)42 zł52 zł62 zł
świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku choroby500 zł550 zł650 zł
świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku wypadku500 zł550 zł650 zł
Świadczenie rehabilitacyjne21 zł21 zł27 zł
Ubezpieczenie lekowe200 zł200 zł200 zł
Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego15 250 zł22 500 zł46 000 zł
Niezdolność do Pracy Zarobkowej wskutek NW
Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (katalog podstawowy)1 900 zł2 200 zł2 550 zł
Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (katalog rozszerzony)1 900 zł2 200 zł2 550 zł
Wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania1 250 zł1 500 zł1 700 zł
Leczenie specjalistyczne1 000 zł2 500 zł3 000 zł
↓ Rozwiń tabelę ↓ ↑ Zwiń tabelę ↑
WARTA
SKŁADKA MIESIĘCZNA57,00 zł/mc
Ubezpiecz się
64,00 zł/mc
Ubezpiecz się
69,50 zł/mc
Ubezpiecz się
Zakres ubezpieczeniaWariant IWariant IIWariant III
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy (ZNWKP)250 000 zł275 000 zł258 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego (ZNWK)150 000 zł165 000 zł193 500 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku przy pracy (ZNWP)150 000 zł165 000 zł193 500 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku (ZNW)100 000 zł110 000 zł129 000 zł
Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku lub katastrofy naturalnej100 000 zł110 000 zł129 000 zł
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie zawału serca lub udaru mózgu (Z_ZAW, Z_WYL)100 000 zł110 000 zł129 000 zł
Zgon ubezpieczonego50 000 zł55 000 zł64 500 zł
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku (NW)500 zł550 zł520 zł
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu (NW_ZW)500 zł550 zł520 zł
Zgon małżonka lub partnera (ZM)20 000 zł22 500 zł21 300 zł
Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku (ZNWM)40 000 zł45 000 zł42 600 zł
Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego40 000 zł45 000 zł42 600 zł
Zgon dziecka ubezpieczonego800 zł3 100 zł5 200 zł
Zgon dziecka ubezpieczonego w wyniku wypadku800 zł3 100 zł5 200 zł
Zgon noworodka (ZN)
Zgon rodzica (ZRODZ)1 500 zł2 150 zł2 300 zł
Zgon rodzica małżonka lub partnera (ZTES)1 500 zł2 150 zł2 300 zł
Zgon rodzica w skutek NW1 500 zł2 150 zł2 300 zł
Zgon rodzica małżonka lub partnera w skutek NW1 500 zł2 150 zł2 300 zł
Urodzenie dziecka (UD)
Urodzenie Dziecka Martwego
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (ZUD)2 750 zł3 750 zł4 750 zł
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog podstawowy)7 800 zł4 150 zł11 650 zł
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog rozszerzony)7 800 zł4 150 zł11 650 zł
Operacje ubezpieczonego (OP)2 500 zł4 000 zł8 000 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego (od 1 do 14 dnia)177 zł166 zł237 zł
15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego67,50 zł72,50 zł87,50 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku przy pracy (od 1 do 14 dnia177 zł166 zł237 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku przy pracy67,50 zł72,50 zł87,50 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy (od 1 do 14 dnia)177 zł166 zł237 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy67,50 zł72,50 zł87,50 zł
Za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (od 1 do 14 dnia)119 zł104 zł174 zł
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu42 zł52 zł62 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 1 do 14 dnia)135 zł145 zł175 zł
Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 15 dnia)67,50 zł72,50 zł87,50 zł
Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 1 do 14 dnia)42 zł52 zł62 zł
Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 15 dnia)42 zł52 zł62 zł
świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku choroby500 zł550 zł650 zł
świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku wypadku500 zł550 zł650 zł
Świadczenie rehabilitacyjne21 zł21 zł27 zł
Ubezpieczenie lekowe200 zł200 zł200 zł
Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego15 250 zł22 500 zł46 000 zł
Niezdolność do Pracy Zarobkowej wskutek NW
Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (katalog podstawowy)1 900 zł2 200 zł2 550 zł
Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (katalog rozszerzony)1 900 zł2 200 zł2 550 zł
Wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania1 250 zł1 500 zł1 700 zł
Leczenie specjalistyczne1 000 zł2 500 zł3 000 zł
↓ Rozwiń tabelę ↓ ↑ Zwiń tabelę ↑

Partnerzy

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider