Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej

SKŁADKA MIESIĘCZNA19,00 zł/mc
Ubezpiecz się
21,00 zł/mc
Ubezpiecz się
23,00 zł/mc
Ubezpiecz się
ZAKRES UBEZPIECZENIAWariant IWariant IIWariant III
Odpowiedzialności Majątkowej Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Służb Mundurowych/Żołnierzy/Funkcjonariuszy Straży Miejskiej/Gminnej/Funkcjonariuszy Służby Celnej
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody miedzy innymi:
● szkody w pojeździe służbowym (w tym szkody powstałe w skutek zderzeniem ze zwierzyną),
● szkoda na powierzonym mieniu (w tym powierzone mu zwierzęta, utrata mienia powierzonego)
● szkody wyrządzone przez zwierzęta służbowe osobom trzecim
Suma gwarancyjna
12 000 zł
szkody w mieniu i na osobie

Składka 15 zł
Suma gwarancyjna
15 000 zł
szkody w mieniu i na osobie

Składka 17 zł
Suma gwarancyjna
20 000 zł
szkody w mieniu i na osobie

Składka 19 zł
Ochrona Prawna
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody miedzy innymi:
● koszty porad prawnych i opinii udzielanych przez podmioty uprawnione do świadczenia pomocy prawnej,
● koszty związane z uzyskaniem dokumentów lub innych środków dowodowych, o ile służą one ochronie praw Ubezpieczonego,
● koszty i opłaty sądowe lub skarbowe, o ile służą ochronie praw Ubezpieczonego w związku z prowadzonym postępowaniem,
● kwota poręczenia majątkowego.
20 000 zł


Składka 4 zł
20 000 zł


Składka 4 zł
20 000 zł


Składka 4 zł
Świadczenie na wypadek zawieszenia
Jednorazowe świadczenie
w wysokości 100%
uposażenia, nie
więcej niż 5 000 zł
Jednorazowe świadczenie
w wysokości 100%
uposażenia, nie
więcej niż 5 000 zł
Jednorazowe świadczenie
w wysokości 100%
uposażenia, nie
więcej niż 5 000 zł

Partnerzy

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider