NOWE Ubezpieczenie L4 + Ubezpieczenie na Życie dla Służb Mundurowych

Sprawdź ofertę
Wariant 1 Wariant 2Wariant 3Wariant 4
Składka miesięczna50,00 zł/mc
Ubezpiecz się
65,00 zł/mc
Ubezpiecz się
85,00 zł/mc
Ubezpiecz się
120,00 zł/mc
Ubezpiecz się
Zakres Ubezpieczenia
Czasowa niezdolność do pracy- Ubezpieczenie L4Dla Funkcjonariuszy, Współmałżonków, Partnerów oraz Pełnoletnich Dzieci do 21 dniDla Funkcjonariuszy, Współmałżonków, Partnerów oraz Pełnoletnich Dzieci do 21 dniDla Funkcjonariuszy, Współmałżonków, Partnerów oraz Pełnoletnich Dzieci do 21 dniDla Funkcjonariuszy, Współmałżonków, Partnerów oraz Pełnoletnich Dzieci do 21 dni
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego przy pracy (suma ryzyk 1-4)90 000 zł160 000 zł180 000 zł250 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku przy pracy60 000 zł120 000 zł135 000 zł200 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego*60 000 zł120 000 zł135 000 zł200 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku30 000 zł80 000 zł90 000 zł150 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego 15 000 zł40 000 zł45 000 zł70 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Zawału serca lub Udaru mózgu25 000 zł43 000 zł55 000 zł90 000 zł
Trwały Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku - 100% Trwałego uszczerbku25 000 zł30 000 zł45 000 zł70 000 zł
Trwały Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku - 1% Trwałego uszczerbku250 zł300 zł450 zł700 zł
Trwały Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek Zawału serca lub Udaru mózgu - 100% Trwałego uszczerbku25 000 zł30 000 zł45 000 zł60 000 zł
Trwały Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek Zawału serca lub Udaru mózgu - 1% Trwałego uszczerbku250 zł300 zł450 zł600 zł
Śmierć Małżonka albo Partnera Ubezpieczonego4 000 zł10 000 zł12 000 zł15 000 zł
Śmierć Małżonka albo Partnera Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku8 000 zł20 000 zł24 000 zł30 000 zł
Śmierć Dziecka Ubezpieczonego2 000 zł3 000 zł4 000 zł5 000 zł
Śmierć Dziecka Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku4 000 zł6 000 zł8 000 zł10 000 zł
Osierocenie Dziecka Ubezpieczonego2 000 zł3 000 zł4 000 zł5 000 zł
Śmierć Rodziców Ubezpieczonego800 zł1 000 zł1 300 zł2 000 zł
Śmierć Rodziców Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku1 600 zł2 000 zł2 600 zł4 000 zł
Śmierć Teściów Ubezpieczonego 800 zł1 000 zł1 300 zł2 500 zł
Śmierć Teściów Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku1 600 zł2 000 zł2 600 zł4 000 zł
Urodzenie się Dziecka Ubezpieczonego700 zł1 100 zł1 200 zł1 500 zł
Urodzenie się martwego Dziecka Ubezpieczonego1 600 zł2 200 zł2 400 zł3 000 zł
Ciężka choroba Ubezpieczonego - wariant plus3 000 zł5 000 zł8 00010 000 zł
Ciężka choroba Dziecka Ubezpieczonego2 000 zł3 500 zł4 500 zł5 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku80 zł100 zł180 zł150 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu 40 zł50 zł90 zł100 zł
Pobyt Ubezpieczonego na OIOM200 zł200 zł300 zł300 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Zawału serca lub Udaru mózgu100 zł150 zł200 zł250 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego120 zł150 zł200 zł250 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku przy pracy120 zł150 zł250 zł300 zł
Pobyt Małżonka albo Partnera Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku80 zł150 zł200 zł200 zł
Pobyt Dziecka Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku80 zł150 zł150 zł150 zł
Pobyt Dziecka Ubezpieczonego w Szpitalu 40 zł50 zł50 zł50 zł
Operacja chirurgiczna Ubezpieczonego900 zł1 000 zł1 500 zł2 000 zł
Całkowita niezdolność do pracy10 000 zł10 000 zł10 000 zł10 000 zł
Rekonwalescencja po Pobycie Ubezpieczonego w Szpitalu300 zł500 zł600 zł1 000 zł
AssistanceTAKTAKTAKTAK
↓ Rozwiń tabelę ↓ ↑ Zwiń tabelę ↑
Wariant 1 Wariant 2Wariant 3Wariant 4
Składka miesięczna50,00 zł/mc
Ubezpiecz się
65,00 zł/mc
Ubezpiecz się
85,00 zł/mc
Ubezpiecz się
120,00 zł/mc
Ubezpiecz się
Zakres Ubezpieczenia
Czasowa niezdolność do pracy- Ubezpieczenie L4Dla Funkcjonariuszy, Współmałżonków, Partnerów oraz Pełnoletnich Dzieci do 21 dniDla Funkcjonariuszy, Współmałżonków, Partnerów oraz Pełnoletnich Dzieci do 21 dniDla Funkcjonariuszy, Współmałżonków, Partnerów oraz Pełnoletnich Dzieci do 21 dniDla Funkcjonariuszy, Współmałżonków, Partnerów oraz Pełnoletnich Dzieci do 21 dni
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego przy pracy (suma ryzyk 1-4)9 0000 zł160 000 zł180 000 zł250 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku przy pracy60 000 zł120 000 zł135 000 zł200 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego*60 000 zł120 000 zł135 000 zł200 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku30 000 zł80 000 zł90 000 zł150 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego 15 000 zł40 000 zł45 000 zł70 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Zawału serca lub Udaru mózgu25 000 zł43 000 zł55 000 zł90 000 zł
Trwały Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku - 100% Trwałego uszczerbku25 000 zł30 000 zł45 000 zł70 000 zł
Trwały Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku - 1% Trwałego uszczerbku250 zł300 zł450 zł700 zł
Trwały Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek Zawału serca lub Udaru mózgu - 100% Trwałego uszczerbku25 000 zł30 000 zł45 000 zł60 000 zł
Trwały Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek Zawału serca lub Udaru mózgu - 1% Trwałego uszczerbku250 zł300 zł450 zł600 zł
Śmierć Małżonka albo Partnera Ubezpieczonego4 000 zł10 000 zł12 000 zł15 000 zł
Śmierć Małżonka albo Partnera Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku8 000 zł20 000 zł24 000 zł30 000 zł
Śmierć Dziecka Ubezpieczonego2 000 zł3 000 zł4 000 zł5 000 zł
Śmierć Dziecka Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku4 000 zł6 000 zł8 000 zł10 000 zł
Osierocenie Dziecka Ubezpieczonego2 000 zł3 000 zł4 000 zł5 000 zł
Śmierć Rodziców Ubezpieczonego800 zł1 000 zł1 300 zł2 000 zł
Śmierć Rodziców Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku1 600 zł2 000 zł2 600 zł4 000 zł
Śmierć Teściów Ubezpieczonego 800 zł1 000 zł1 300 zł2 500 zł
Śmierć Teściów Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku1 600 zł2000 zł2 600 zł4 000 zł
Urodzenie się Dziecka Ubezpieczonego700 zł1 100 zł1 200 zł1 500 zł
Urodzenie się martwego Dziecka Ubezpieczonego1 600 zł2 200 zł2 400 zł3 000 zł
Ciężka choroba Ubezpieczonego - wariant plus3 000 zł5 000 zł8 000 zł10 000 zł
Ciężka choroba Dziecka Ubezpieczonego2 000 zł3 500 zł4 500 zł5 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku80 zł100 zł180 zł150 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu 40 zł50 zł90 zł100 zł
Pobyt Ubezpieczonego na OIOM200 zł200 zł300 zł300 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Zawału serca lub Udaru mózgu100 zł150 zł200 zł250 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego120 zł150 zł200 zł250 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku przy pracy120 zł150 zł250 zł300 zł
Pobyt Małżonka albo Partnera Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku80 zł150 zł200 zł200 zł
Pobyt Dziecka Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku80 zł150 zł150 zł150 zł
Pobyt Dziecka Ubezpieczonego w Szpitalu 40 zł50 zł50 zł50 zł
Operacja chirurgiczna Ubezpieczonego900 zł1 000 zł1 500 zł2 000 zł
Całkowita niezdolność do pracy10 000 zł10 000 zł10 000 zł10 000 zł
Rekonwalescencja po Pobycie Ubezpieczonego w Szpitalu300 zł500 zł600 zł1 000 zł
AssistanceTAKTAKTAKTAK
↓ Rozwiń tabelę ↓ ↑ Zwiń tabelę ↑
Wariant 1 Wariant 2Wariant 3Wariant 4
Składka miesięczna50,00 zł/mc
Ubezpiecz się
65,00 zł/mc
Ubezpiecz się
85,00 zł/mc
Ubezpiecz się
120,00 zł/mc
Ubezpiecz się
Zakres Ubezpieczenia
Czasowa niezdolność do pracy- Ubezpieczenie L4Dla Funkcjonariuszy, Współmałżonków, Partnerów oraz Pełnoletnich Dzieci do 21 dniDla Funkcjonariuszy, Współmałżonków, Partnerów oraz Pełnoletnich Dzieci do 21 dniDla Funkcjonariuszy, Współmałżonków, Partnerów oraz Pełnoletnich Dzieci do 21 dniDla Funkcjonariuszy, Współmałżonków, Partnerów oraz Pełnoletnich Dzieci do 21 dni
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego przy pracy (suma ryzyk 1-4)90 000 zł160 000 zł180 000 zł250 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku przy pracy60 000 zł120 000 zł135 000 zł200 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego*60 000 zł120 000 zł135 000 zł200 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku30 000 zł80 000 zł90 000 zł150 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego 15 000 zł40 000 zł45 000 zł70 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Zawału serca lub Udaru mózgu25 000 zł43 000 zł55 000 zł90 000 zł
Trwały Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku - 100% Trwałego uszczerbku25 000 zł30 000 zł45 000 zł70 000 zł
Trwały Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku - 1% Trwałego uszczerbku250 zł300 zł450 zł700 zł
Trwały Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek Zawału serca lub Udaru mózgu - 100% Trwałego uszczerbku25 000 zł30 000 zł45 000 zł60 000 zł
Trwały Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek Zawału serca lub Udaru mózgu - 1% Trwałego uszczerbku250 zł300 zł450 zł600 zł
Śmierć Małżonka albo Partnera Ubezpieczonego4 000 zł10 000 zł12 000 zł15 000 zł
Śmierć Małżonka albo Partnera Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku8 000 zł20 000 zł24 000 zł30 000 zł
Śmierć Dziecka Ubezpieczonego2 000 zł3 000 zł4 000 zł5 000 zł
Śmierć Dziecka Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku4 000 zł6 000 zł8 000 zł10 000 zł
Osierocenie Dziecka Ubezpieczonego2 000 zł3 000 zł4 000 zł5 000 zł
Śmierć Rodziców Ubezpieczonego800 zł1 000 zł1 300 zł2 000 zł
Śmierć Rodziców Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku1 600 zł2 000 zł2 600 zł4 000 zł
Śmierć Teściów Ubezpieczonego 800 zł1 000 zł1 300 zł2 500 zł
Śmierć Teściów Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku1 600 zł2 000 zł2 600 zł4 000 zł
Urodzenie się Dziecka Ubezpieczonego700 zł1 100 zł1 200 zł1 500 zł
Urodzenie się martwego Dziecka Ubezpieczonego1 600 zł2 200 zł2 400 zł3 000 zł
Ciężka choroba Ubezpieczonego - wariant plus3 000 zł5 000 zł8 000 zł10 000 zł
Ciężka choroba Dziecka Ubezpieczonego2 000 zł3 500 zł4 500 zł5 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku80 zł100 zł180 zł150 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu 40 zł50 zł90 zł100 zł
Pobyt Ubezpieczonego na OIOM200 zł200 zł300 zł300 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Zawału serca lub Udaru mózgu100 zł150 zł200 zł250 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego120 zł150 zł200 zł250 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku przy pracy120 zł150 zł250 zł300 zł
Pobyt Małżonka albo Partnera Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku80 zł150 zł200 zł200 zł
Pobyt Dziecka Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku80 zł150 zł150 zł150 zł
Pobyt Dziecka Ubezpieczonego w Szpitalu 40 zł50 zł50 zł50 zł
Operacja chirurgiczna Ubezpieczonego900 zł1 000 zł1 500 zł2 000 zł
Całkowita niezdolność do pracy10 000 zł10 000 zł10 000 zł10 000 zł
Rekonwalescencja po Pobycie Ubezpieczonego w Szpitalu300 zł500 zł600 zł1 000 zł
AssistanceTAKTAKTAKTAK
↓ Rozwiń tabelę ↓ ↑ Zwiń tabelę ↑
Wariant 1 Wariant 2Wariant 3Wariant 4
Składka miesięczna50,00 zł/mc
Ubezpiecz się
65,00 zł/mc
Ubezpiecz się
85,00 zł/mc
Ubezpiecz się
120,00 zł/mc
Ubezpiecz się
Zakres Ubezpieczenia
Czasowa niezdolność do pracy- Ubezpieczenie L4Dla Funkcjonariuszy, Współmałżonków, Partnerów oraz Pełnoletnich Dzieci do 21 dniDla Funkcjonariuszy, Współmałżonków, Partnerów oraz Pełnoletnich Dzieci do 21 dniDla Funkcjonariuszy, Współmałżonków, Partnerów oraz Pełnoletnich Dzieci do 21 dniDla Funkcjonariuszy, Współmałżonków, Partnerów oraz Pełnoletnich Dzieci do 21 dni
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego przy pracy (suma ryzyk 1-4)90 000 zł160 000 zł180 000 zł250 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku przy pracy60 000 zł120 000 zł135 000 zł200 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego*60 000 zł120 000 zł135 000 zł200 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku30 000 zł80 000 zł90 000 zł150 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego 15 000 zł40 000 zł45 000 zł70 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Zawału serca lub Udaru mózgu25 000 zł43 000 zł55 000 zł90 000 zł
Trwały Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku - 100% Trwałego uszczerbku25 000 zł30 000 zł45 000 zł70 000 zł
Trwały Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku - 1% Trwałego uszczerbku250 zł300 zł450 zł700 zł
Trwały Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek Zawału serca lub Udaru mózgu - 100% Trwałego uszczerbku25 000 zł30 000 zł45 000 zł60 000 zł
Trwały Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek Zawału serca lub Udaru mózgu - 1% Trwałego uszczerbku250 zł300 zł450 zł600 zł
Śmierć Małżonka albo Partnera Ubezpieczonego4 000 zł10 000 zł12 000 zł15 000 zł
Śmierć Małżonka albo Partnera Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku8 000 zł20 000 zł24 000 zł30 000 zł
Śmierć Dziecka Ubezpieczonego2 000 zł3 000 zł4 000 zł5 000 zł
Śmierć Dziecka Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku4 000 zł6 000 zł8 000 zł10 000 zł
Osierocenie Dziecka Ubezpieczonego2 000 zł3 000 zł4 000 zł5 000 zł
Śmierć Rodziców Ubezpieczonego800 zł1 000 zł1 300 zł2 000 zł
Śmierć Rodziców Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku1 600 zł2 000 zł2 600 zł4 000 zł
Śmierć Teściów Ubezpieczonego 800 zł1 000 zł1 300 zł2 500 zł
Śmierć Teściów Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku1 600 zł2 000 zł2 600 zł4 000 zł
Urodzenie się Dziecka Ubezpieczonego700 zł1 100 zł1 200 zł1 500 zł
Urodzenie się martwego Dziecka Ubezpieczonego1 600 zł2 200 zł2 400 zł3 000 zł
Ciężka choroba Ubezpieczonego - wariant plus3 000 zł5 000 zł8 000 zł10 000 zł
Ciężka choroba Dziecka Ubezpieczonego2 000 zł3 500 zł4 500 zł5 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku80 zł100 zł180 zł150 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu 40 zł50 zł90 zł100 zł
Pobyt Ubezpieczonego na OIOM200 zł200 zł300 zł300 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Zawału serca lub Udaru mózgu100 zł150 zł200 zł250 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego120 zł150 zł200 zł250 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku przy pracy120 zł150 zł250 zł300 zł
Pobyt Małżonka albo Partnera Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku80 zł150 zł200 zł200 zł
Pobyt Dziecka Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku80 zł150 zł150 zł150 zł
Pobyt Dziecka Ubezpieczonego w Szpitalu 40 zł50 zł50 zł50 zł
Operacja chirurgiczna Ubezpieczonego900 zł1 000 zł1 500 zł2 000 zł
Całkowita niezdolność do pracy10 000 zł10 000 zł10 000 zł10 000 zł
Rekonwalescencja po Pobycie Ubezpieczonego w Szpitalu300 zł500 zł600 zł1 000 zł
AssistanceTAKTAKTAKTAK
↓ Rozwiń tabelę ↓ ↑ Zwiń tabelę ↑
Wariant 1 Wariant 2Wariant 3Wariant 4
Składka miesięczna50,00 zł/mc
Ubezpiecz się
65,00 zł/mc
Ubezpiecz się
85,00 zł/mc
Ubezpiecz się
120,00 zł/mc
Ubezpiecz się
Zakres Ubezpieczenia
Czasowa niezdolność do pracy- Ubezpieczenie L4Dla Funkcjonariuszy, Współmałżonków, Partnerów oraz Pełnoletnich Dzieci do 21 dniDla Funkcjonariuszy, Współmałżonków, Partnerów oraz Pełnoletnich Dzieci do 21 dniDla Funkcjonariuszy, Współmałżonków, Partnerów oraz Pełnoletnich Dzieci do 21 dniDla Funkcjonariuszy, Współmałżonków, Partnerów oraz Pełnoletnich Dzieci do 21 dni
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego przy pracy (suma ryzyk 1-4)90 000 zł160 000 zł180 000 zł250 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku przy pracy60 000 zł120 000 zł135 000 zł200 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego*60 000 zł120 000 zł135 000 zł200 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku30 000 zł80 000 zł90 000 zł150 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego 15 000 zł40 000 zł45 000 zł70 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Zawału serca lub Udaru mózgu25 000 zł43 000 zł55 000 zł90 000 zł
Trwały Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku - 100% Trwałego uszczerbku25 000 zł30 000 zł45 000 zł70 000 zł
Trwały Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku - 1% Trwałego uszczerbku250 zł300 zł450 zł700 zł
Trwały Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek Zawału serca lub Udaru mózgu - 100% Trwałego uszczerbku25 000 zł30 000 zł45 000 zł60 000 zł
Trwały Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek Zawału serca lub Udaru mózgu - 1% Trwałego uszczerbku250 zł300 zł450 zł600 zł
Śmierć Małżonka albo Partnera Ubezpieczonego4 000 zł10 000 zł12 000 zł15 000 zł
Śmierć Małżonka albo Partnera Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku8 000 zł20 000 zł24 000 zł30 000 zł
Śmierć Dziecka Ubezpieczonego2 000 zł3 000 zł4 000 zł5 000 zł
Śmierć Dziecka Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku4 000 zł6 000 zł8 000 zł10 000 zł
Osierocenie Dziecka Ubezpieczonego2 000 zł3 000 zł4 000 zł5 000 zł
Śmierć Rodziców Ubezpieczonego800 zł1 000 zł1 300 zł2 000 zł
Śmierć Rodziców Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku1 600 zł2 000 zł2 600 zł4 000 zł
Śmierć Teściów Ubezpieczonego 800 zł1 000 zł1 300 zł2 500 zł
Śmierć Teściów Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku1 600 zł2 000 zł2 600 zł4 000 zł
Urodzenie się Dziecka Ubezpieczonego700 zł1 100 zł1 200 zł1 500 zł
Urodzenie się martwego Dziecka Ubezpieczonego1 600 zł2 200 zł2 400 zł3 000 zł
Ciężka choroba Ubezpieczonego - wariant plus3 000 zł5 000 zł8 000 zł10 000 zł
Ciężka choroba Dziecka Ubezpieczonego2 000 zł3 500 zł4 500 zł5 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku80 zł100 zł180 zł150 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu 40 zł50 zł90 zł100 zł
Pobyt Ubezpieczonego na OIOM200 zł200 zł300 zł300 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Zawału serca lub Udaru mózgu100 zł150 zł200 zł250 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego120 zł150 zł200 zł250 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku przy pracy120 zł150 zł250 zł300 zł
Pobyt Małżonka albo Partnera Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku80 zł150 zł200 zł200 zł
Pobyt Dziecka Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku80 zł150 zł150 zł150 zł
Pobyt Dziecka Ubezpieczonego w Szpitalu 40 zł50 zł50 zł50 zł
Operacja chirurgiczna Ubezpieczonego900 zł1 000 zł1 500 zł2 000 zł
Całkowita niezdolność do pracy10 000 zł10 000 zł10 000 zł10 000 zł
Rekonwalescencja po Pobycie Ubezpieczonego w Szpitalu300 zł500 zł600 zł1 000 zł
AssistanceTAKTAKTAKTAK
↓ Rozwiń tabelę ↓ ↑ Zwiń tabelę ↑
Wariant 1 Wariant 2Wariant 3Wariant 4
Składka miesięczna50,00 zł/mc
Ubezpiecz się
65,00 zł/mc
Ubezpiecz się
85,00 zł/mc
Ubezpiecz się
120,00 zł/mc
Ubezpiecz się
Zakres Ubezpieczenia
Czasowa niezdolność do pracy- Ubezpieczenie L4Dla Funkcjonariuszy, Współmałżonków, Partnerów oraz Pełnoletnich Dzieci do 21 dniDla Funkcjonariuszy, Współmałżonków, Partnerów oraz Pełnoletnich Dzieci do 21 dniDla Funkcjonariuszy, Współmałżonków, Partnerów oraz Pełnoletnich Dzieci do 21 dniDla Funkcjonariuszy, Współmałżonków, Partnerów oraz Pełnoletnich Dzieci do 21 dni
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego przy pracy (suma ryzyk 1-4)90 000 zł160 000 zł180 000 zł250 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku przy pracy60 000 zł120 000 zł135 000 zł200 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego*60 000 zł120 000 zł135 000 zł200 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku30 000 zł80 000 zł90 000 zł150 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego 15 000 zł40 000 zł45 000 zł70 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Zawału serca lub Udaru mózgu25 000 zł43 000 zł55 000 zł90 000 zł
Trwały Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku - 100% Trwałego uszczerbku25 000 zł30 000 zł45 000 zł70 000 zł
Trwały Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku - 1% Trwałego uszczerbku250 zł300 zł450 zł700 zł
Trwały Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek Zawału serca lub Udaru mózgu - 100% Trwałego uszczerbku25 000 zł30 000 zł45 000 zł60 000 zł
Trwały Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek Zawału serca lub Udaru mózgu - 1% Trwałego uszczerbku250 zł300 zł450 zł600 zł
Śmierć Małżonka albo Partnera Ubezpieczonego4 000 zł10 000 zł12 000 zł15 000 zł
Śmierć Małżonka albo Partnera Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku8 000 zł20 000 zł24 000 zł30 000 zł
Śmierć Dziecka Ubezpieczonego2 000 zł3 000 zł4 000 zł5 000 zł
Śmierć Dziecka Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku4 000 zł6 000 zł8 000 zł10 000 zł
Osierocenie Dziecka Ubezpieczonego2 000 zł3 000 zł4 000 zł5 000 zł
Śmierć Rodziców Ubezpieczonego800 zł1 000 zł1 300 zł2 000 zł
Śmierć Rodziców Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku1 600 zł2 000 zł2 600 zł4 000 zł
Śmierć Teściów Ubezpieczonego 800 zł1 000 zł1 300 zł2 500 zł
Śmierć Teściów Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku1 600 zł2 000 zł2 600 zł4 000 zł
Urodzenie się Dziecka Ubezpieczonego700 zł1 100 zł1 200 zł1 500 zł
Urodzenie się martwego Dziecka Ubezpieczonego1 600 zł2 200 zł2 400 zł3 000 zł
Ciężka choroba Ubezpieczonego - wariant plus3 000 zł5 000 zł8 000 zł10 000 zł
Ciężka choroba Dziecka Ubezpieczonego2 000 zł3 500 zł4 500 zł5 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku80 zł100 zł180 zł150 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu 40 zł50 zł90 zł100 zł
Pobyt Ubezpieczonego na OIOM200 zł200 zł300 zł300 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Zawału serca lub Udaru mózgu100 zł150 zł200 zł250 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego120 zł150 zł200 zł250 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku przy pracy120 zł150 zł250 zł300 zł
Pobyt Małżonka albo Partnera Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku80 zł150 zł200 zł200 zł
Pobyt Dziecka Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku80 zł150 zł150 zł150 zł
Pobyt Dziecka Ubezpieczonego w Szpitalu 40 zł50 zł50 zł50 zł
Operacja chirurgiczna Ubezpieczonego900 zł1000 zł1 500 zł2 000 zł
Całkowita niezdolność do pracy10 000 zł10 000 zł10 000 zł10 000 zł
Rekonwalescencja po Pobycie Ubezpieczonego w Szpitalu300 zł500 zł600 zł1 000 zł
AssistanceTAKTAKTAKTAK
↓ Rozwiń tabelę ↓ ↑ Zwiń tabelę ↑

Partnerzy

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider