Ubezpieczenie L4 dla Służb Mundurowych już od 9,90 zł/mc
SPRAWDŹ!
Ubezpieczenie L4 dla Służb Mundurowych
już od 9,90 zł/mc
SPRAWDŹ!
Ubezpieczenie L4 dla Służb Mundurowych
już od 9,90 zł/mc
SPRAWDŹ!
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Majątkowej Służb Mundurowych już od 13,00 zł/mc
SPRAWDŹ!
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Majątkowej Służb Mundurowych już od 13,00 zł/mc
SPRAWDŹ!
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Majątkowej Służb Mundurowych
już od 13,00 zł/mc
SPRAWDŹ!
Ubezpieczenie na Życie dla Służb Mundurowych
już od 56 zł/mc
SPRAWDŹ!
Ubezpieczenie na Życie dla Służb Mundurowych
już od 56 zł/mc
SPRAWDŹ!
Ubezpieczenie na Życie dla Służb Mundurowych
już od 56 zł/mc
SPRAWDŹ!
Ubezpieczenie L4 dla Prokuratorów i Sędziów
już od 47,00 zł/mc
SPRAWDŹ!
Ubezpieczenie L4 dla Prokuratorów i Sędziów
już od 47,00 zł/mc
SPRAWDŹ!
Ubezpieczenie L4 dla Prokuratorów i Sędziów
już od 47,00 zł/mc
SPRAWDŹ!
Ubezpieczenie L4 dla Administracji Publicznej
już od 10,00 zł/mc
SPRAWDŹ!
Ubezpieczenie L4 dla Administracji Publicznej
już od 10,00 zł/mc
SPRAWDŹ!
Ubezpieczenie L4 dla Administracji Publicznej
już od 10,00 zł/mc
SPRAWDŹ!
Slider

Ubezpieczenie L4

W celu kontynuowania oferty Ubezpieczenie L4 z ochroną od 01.10.2016r prosimy opłacić składkę zgodną z wybranym wariantem na dotychczasowy numer konta.Sprawdź ofertę
Składka miesięczna9,90 zł/mc
Ubezpiecz się
20,00 zł/mc
Ubezpiecz się
50,00 zł/mc
Ubezpiecz się
60,00 zł/mc
Ubezpiecz się
70,00 zł/mc
Ubezpiecz się
80,00 zł/mc
Ubezpiecz się
Zakres ubezpieczeniaWariant
Podstawowy
Wariant
Rozszerzony
Wariant
Rozszerzony
Plus
Wariant
Rozszerzony
Complex
Wariant
Pełny
Wariant
Pełny
Plus
Ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy – wyrównanie 20% uposażenia funkcjonariusza służby mundurowej/żołnierza (ZWOLNIENIE LEKARSKIE)Do 5 000 złDo 5 000 zł Do 5 000 złDo 5 000 złDo 5 000 złDo 5 000 zł
Ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy - wyrównanie 20% uposażenia funkcjonariusza służby mundurowej/żołnierza + OPIEKA NAD DZIECKIEM--
Ubezpieczenie nieszczęśliwego wypadku powodującego śmierć Ubezpieczonego 10 000 zł10 000 zł134 000 zł134 000 zł10 000 zł10 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu--67 000 zł67 000 zł--
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego--201 000 zł201 000 zł--
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku przy pracy--174 200 zł174 200 zł--
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy--214 400 zł214 400 zł--
Ubezpieczenie nieszczęśliwego wypadku z proporcjonalnym systemem wypłaty świadczeń

za 100% uszczerbku na zdrowiu--56 000 zł56 000 zł--
za 1 % uszczerbku na zdrowiu--560 zł560 zł--
zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych--do 16 800 złdo 16 800 zł--
zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych--do 16 800 złdo 16 800 zł--
Ubezpieczenie nieszczęśliwego wypadku powodującego śmierć współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego

śmierć współmałżonka lub partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku--16 000 zł16 000 zł--
śmierć współmałżonka lub partnera w następstwie zawału serca lub udaru mózgu--8 250 zł8 250 zł--
śmierć współmałżonka lub partnera w następstwie wypadku komunikacyjnego--24 750 zł24 750 zł--
Ubezpieczenie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku/ świadczenie na dzień na osobę Ubezpieczoną

spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem --65 zł65 zł--
spowodowany wypadkiem komunikacyjnym – maksymalnie 14 dni--97,50 zł97,50 zł--
na oddziale OIOM / OIT – maksymalnie 14 dni--130 zł130 zł--
w związku z zaleconą rehabilitacją w wyniku nieszczęśliwego wypadku – maksymalnie 14 dni--32,50 zł32,50 zł--
pobyt w szpitalu uzdrowiskowym bezpośrednio po leczeniu szpitalnym--13 zł13 zł--
Ubezpieczenie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby/ świadczenie za dzień na osobę Ubezpieczoną

spowodowany chorobą--65 zł65 zł--
na oddziale OIOM / OIT – maksymalnie 14 dni--130 zł130 zł--
w związku z zaleconą rehabilitacją w wyniku choroby – maksymalnie 14 dni--32,50 zł32,50 zł--
pobyt w szpitalu uzdrowiskowym bezpośrednio po leczeniu szpitalnym--13 zł13 zł--
Ubezpieczenie poważnych zachorowań Ubezpieczonego--30 000 zł30 000 zł10 000 zł10 000 zł
świadczenie z tytułu wystąpienia n/w poważnego zachorowania--15 000 zł15 000 zł--
Ubezpieczenie operacji Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku--3 000 zł3 000 zł--
Ubezpieczenie operacji Ubezpieczonego w wyniku choroby--3 000 zł3 000 zł--
↓ Rozwiń tabelę ↓ ↑ Zwiń tabelę ↑
Składka miesięczna9,90 zł/mc
Ubezpiecz się
20,00 zł/mc
Ubezpiecz się
50,00 zł/mc
Ubezpiecz się
60,00 zł/mc
Ubezpiecz się
70,00 zł/mc
Ubezpiecz się
80,00 zł/mc
Ubezpiecz się
Zakres ubezpieczeniaWariant
Podstawowy
Wariant
Rozszerzony
Wariant
Rozszerzony
Plus
Wariant
Rozszerzony
Complex
Wariant
Pełny
Wariant
Pełny
Plus
Ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy – wyrównanie 20% uposażenia funkcjonariusza służby mundurowej/żołnierza (ZWOLNIENIE LEKARSKIE)Do 5 000 złDo 5 000 zł Do 5 000 złDo 5 000 złDo 5 000 złDo 5 000 zł
Ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy - wyrównanie 20% uposażenia funkcjonariusza służby mundurowej/żołnierza + OPIEKA NAD DZIECKIEM--
Ubezpieczenie nieszczęśliwego wypadku powodującego śmierć Ubezpieczonego 10 000 zł10 000 zł134 000 zł134 000 zł10 000 zł10 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu--67 000 zł67 000 zł--
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego--201 000 zł201 000 zł--
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku przy pracy--174 200 zł174 200 zł--
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy--214 400 zł214 400 zł--
Ubezpieczenie nieszczęśliwego wypadku z proporcjonalnym systemem wypłaty świadczeń

za 100% uszczerbku na zdrowiu--56 000 zł56 000 zł--
za 1 % uszczerbku na zdrowiu--560 zł560 zł--
zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych--do 16 800 złdo 16 800 zł--
zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych--do 16 800 złdo 16 800 zł--
Ubezpieczenie nieszczęśliwego wypadku powodującego śmierć współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego

śmierć współmałżonka lub partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku--16 000 zł16 000 zł--
śmierć współmałżonka lub partnera w następstwie zawału serca lub udaru mózgu--8 250 zł8 250 zł--
śmierć współmałżonka lub partnera w następstwie wypadku komunikacyjnego--24 750 zł24 750 zł--
Ubezpieczenie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku/ świadczenie na dzień na osobę Ubezpieczoną

spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem --65 zł65 zł--
spowodowany wypadkiem komunikacyjnym – maksymalnie 14 dni--97,50 zł97,50 zł--
na oddziale OIOM / OIT – maksymalnie 14 dni--130 zł130 zł--
w związku z zaleconą rehabilitacją w wyniku nieszczęśliwego wypadku – maksymalnie 14 dni--32,50 zł32,50 zł--
pobyt w szpitalu uzdrowiskowym bezpośrednio po leczeniu szpitalnym--13 zł13 zł--
Ubezpieczenie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby/ świadczenie za dzień na osobę Ubezpieczoną

spowodowany chorobą--65 zł65 zł--
na oddziale OIOM / OIT – maksymalnie 14 dni--130 zł130 zł--
w związku z zaleconą rehabilitacją w wyniku choroby – maksymalnie 14 dni--32,50 zł32,50 zł--
pobyt w szpitalu uzdrowiskowym bezpośrednio po leczeniu szpitalnym--13 zł13 zł--
Ubezpieczenie poważnych zachorowań Ubezpieczonego--30 000 zł30 000 zł10 000 zł10 000 zł
świadczenie z tytułu wystąpienia n/w poważnego zachorowania--15 000 zł15 000 zł--
Ubezpieczenie operacji Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku--3 000 zł3 000 zł--
Ubezpieczenie operacji Ubezpieczonego w wyniku choroby--3 000 zł3 000 zł--
↓ Rozwiń tabelę ↓ ↑ Zwiń tabelę ↑
Składka miesięczna9,90 zł/mc
Ubezpiecz się
20,00 zł/mc
Ubezpiecz się
50,00 zł/mc
Ubezpiecz się
60,00 zł/mc
Ubezpiecz się
70,00 zł/mc
Ubezpiecz się
80,00 zł/mc
Ubezpiecz się
Zakres ubezpieczeniaWariant
Podstawowy
Wariant
Rozszerzony
Wariant
Rozszerzony
Plus
Wariant
Rozszerzony
Complex
Wariant
Pełny
Wariant
Pełny
Plus
Ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy – wyrównanie 20% uposażenia funkcjonariusza służby mundurowej/żołnierza (ZWOLNIENIE LEKARSKIE)Do 5 000 złDo 5 000 zł Do 5 000 złDo 5 000 złDo 5 000 złDo 5 000 zł
Ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy - wyrównanie 20% uposażenia funkcjonariusza służby mundurowej/żołnierza + OPIEKA NAD DZIECKIEM--
Ubezpieczenie nieszczęśliwego wypadku powodującego śmierć Ubezpieczonego 10 000 zł10 000 zł134 000 zł134 000 zł10 000 zł10 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu--67 000 zł67 000 zł--
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego--201 000 zł201 000 zł--
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku przy pracy--174 200 zł174 200 zł--
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy--214 400 zł214 400 zł--
Ubezpieczenie nieszczęśliwego wypadku z proporcjonalnym systemem wypłaty świadczeń

za 100% uszczerbku na zdrowiu--56 000 zł56 000 zł--
za 1 % uszczerbku na zdrowiu--560 zł560 zł--
zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych--do 16 800 złdo 16 800 zł--
zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych--do 16 800 złdo 16 800 zł--
Ubezpieczenie nieszczęśliwego wypadku powodującego śmierć współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego

śmierć współmałżonka lub partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku--16 000 zł16 000 zł--
śmierć współmałżonka lub partnera w następstwie zawału serca lub udaru mózgu--8 250 zł8 250 zł--
śmierć współmałżonka lub partnera w następstwie wypadku komunikacyjnego--24 750 zł24 750 zł--
Ubezpieczenie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku/ świadczenie na dzień na osobę Ubezpieczoną

spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem --65 zł65 zł--
spowodowany wypadkiem komunikacyjnym – maksymalnie 14 dni--97,50 zł97,50 zł--
na oddziale OIOM / OIT – maksymalnie 14 dni--130 zł130 zł--
w związku z zaleconą rehabilitacją w wyniku nieszczęśliwego wypadku – maksymalnie 14 dni--32,50 zł32,50 zł--
pobyt w szpitalu uzdrowiskowym bezpośrednio po leczeniu szpitalnym--13 zł13 zł--
Ubezpieczenie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby/ świadczenie za dzień na osobę Ubezpieczoną

spowodowany chorobą--65 zł65 zł--
na oddziale OIOM / OIT – maksymalnie 14 dni--130 zł130 zł--
w związku z zaleconą rehabilitacją w wyniku choroby – maksymalnie 14 dni--32,50 zł32,50 zł--
pobyt w szpitalu uzdrowiskowym bezpośrednio po leczeniu szpitalnym--13 zł13 zł--
Ubezpieczenie poważnych zachorowań Ubezpieczonego--30 000 zł30 000 zł10 000 zł10 000 zł
świadczenie z tytułu wystąpienia n/w poważnego zachorowania--15 000 zł15 000 zł--
Ubezpieczenie operacji Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku--3 000 zł3 000 zł--
Ubezpieczenie operacji Ubezpieczonego w wyniku choroby--3 000 zł3 000 zł--
↓ Rozwiń tabelę ↓ ↑ Zwiń tabelę ↑
Składka miesięczna9,90 zł/mc
Ubezpiecz się
20,00 zł/mc
Ubezpiecz się
50,00 zł/mc
Ubezpiecz się
60,00 zł/mc
Ubezpiecz się
70,00 zł/mc
Ubezpiecz się
80,00 zł/mc
Ubezpiecz się
Zakres ubezpieczeniaWariant
Podstawowy
Wariant
Rozszerzony
Wariant
Rozszerzony
Plus
Wariant
Rozszerzony
Complex
Wariant
Pełny
Wariant
Pełny
Plus
Ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy – wyrównanie 20% uposażenia funkcjonariusza służby mundurowej/żołnierza (ZWOLNIENIE LEKARSKIE)Do 5 000 złDo 5 000 zł Do 5 000 złDo 5 000 złDo 5 000 złDo 5 000 zł
Ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy - wyrównanie 20% uposażenia funkcjonariusza służby mundurowej/żołnierza + OPIEKA NAD DZIECKIEM--
Ubezpieczenie nieszczęśliwego wypadku powodującego śmierć Ubezpieczonego 10 000 zł10 000 zł134 000 zł134 000 zł10 000 zł10 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu--67 000 zł67 000 zł--
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego--201 000 zł201 000 zł--
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku przy pracy--174 200 zł174 200 zł--
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy--214 400 zł214 400 zł--
Ubezpieczenie nieszczęśliwego wypadku z proporcjonalnym systemem wypłaty świadczeń

za 100% uszczerbku na zdrowiu--56 000 zł56 000 zł--
za 1 % uszczerbku na zdrowiu--560 zł560 zł--
zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych--do 16 800 złdo 16 800 zł--
zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych--do 16 800 złdo 16 800 zł--
Ubezpieczenie nieszczęśliwego wypadku powodującego śmierć współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego

śmierć współmałżonka lub partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku--16 000 zł16 000 zł--
śmierć współmałżonka lub partnera w następstwie zawału serca lub udaru mózgu--8 250 zł8 250 zł--
śmierć współmałżonka lub partnera w następstwie wypadku komunikacyjnego--24 750 zł24 750 zł--
Ubezpieczenie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku/ świadczenie na dzień na osobę Ubezpieczoną

spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem --65 zł65 zł--
spowodowany wypadkiem komunikacyjnym – maksymalnie 14 dni--97,50 zł97,50 zł--
na oddziale OIOM / OIT – maksymalnie 14 dni--130 zł130 zł--
w związku z zaleconą rehabilitacją w wyniku nieszczęśliwego wypadku – maksymalnie 14 dni--32,50 zł32,50 zł--
pobyt w szpitalu uzdrowiskowym bezpośrednio po leczeniu szpitalnym--13 zł13 zł--
Ubezpieczenie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby/ świadczenie za dzień na osobę Ubezpieczoną

spowodowany chorobą--65 zł65 zł--
na oddziale OIOM / OIT – maksymalnie 14 dni--130 zł130 zł--
w związku z zaleconą rehabilitacją w wyniku choroby – maksymalnie 14 dni--32,50 zł32,50 zł--
pobyt w szpitalu uzdrowiskowym bezpośrednio po leczeniu szpitalnym--13 zł13 zł--
Ubezpieczenie poważnych zachorowań Ubezpieczonego--30 000 zł30 000 zł10 000 zł10 000 zł
świadczenie z tytułu wystąpienia n/w poważnego zachorowania--15 000 zł15 000 zł--
Ubezpieczenie operacji Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku--3 000 zł3 000 zł--
Ubezpieczenie operacji Ubezpieczonego w wyniku choroby--3 000 zł3 000 zł--
↓ Rozwiń tabelę ↓ ↑ Zwiń tabelę ↑
Składka miesięczna9,90 zł/mc
Ubezpiecz się
20,00 zł/mc
Ubezpiecz się
50,00 zł/mc
Ubezpiecz się
60,00 zł/mc
Ubezpiecz się
70,00 zł/mc
Ubezpiecz się
80,00 zł/mc
Ubezpiecz się
Zakres ubezpieczeniaWariant
Podstawowy
Wariant
Rozszerzony
Wariant
Rozszerzony
Plus
Wariant
Rozszerzony
Complex
Wariant
Pełny
Wariant
Pełny
Plus
Ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy – wyrównanie 20% uposażenia funkcjonariusza służby mundurowej/żołnierza (ZWOLNIENIE LEKARSKIE)Do 5 000 złDo 5 000 zł Do 5 000 złDo 5 000 złDo 5 000 złDo 5 000 zł
Ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy - wyrównanie 20% uposażenia funkcjonariusza służby mundurowej/żołnierza + OPIEKA NAD DZIECKIEM--
Ubezpieczenie nieszczęśliwego wypadku powodującego śmierć Ubezpieczonego 10 000 zł10 000 zł134 000 zł134 000 zł10 000 zł10 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu--67 000 zł67 000 zł--
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego--201 000 zł201 000 zł--
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku przy pracy--174 200 zł174 200 zł--
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy--214 400 zł214 400 zł--
Ubezpieczenie nieszczęśliwego wypadku z proporcjonalnym systemem wypłaty świadczeń

za 100% uszczerbku na zdrowiu--56 000 zł56 000 zł--
za 1 % uszczerbku na zdrowiu--560 zł560 zł--
zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych--do 16 800 złdo 16 800 zł--
zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych--do 16 800 złdo 16 800 zł--
Ubezpieczenie nieszczęśliwego wypadku powodującego śmierć współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego

śmierć współmałżonka lub partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku--16 000 zł16 000 zł--
śmierć współmałżonka lub partnera w następstwie zawału serca lub udaru mózgu--8 250 zł8 250 zł--
śmierć współmałżonka lub partnera w następstwie wypadku komunikacyjnego--24 750 zł24 750 zł--
Ubezpieczenie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku/ świadczenie na dzień na osobę Ubezpieczoną

spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem --65 zł65 zł--
spowodowany wypadkiem komunikacyjnym – maksymalnie 14 dni--97,50 zł97,50 zł--
na oddziale OIOM / OIT – maksymalnie 14 dni--130 zł130 zł--
w związku z zaleconą rehabilitacją w wyniku nieszczęśliwego wypadku – maksymalnie 14 dni--32,50 zł32,50 zł--
pobyt w szpitalu uzdrowiskowym bezpośrednio po leczeniu szpitalnym--13 zł13 zł--
Ubezpieczenie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby/ świadczenie za dzień na osobę Ubezpieczoną

spowodowany chorobą--65 zł65 zł--
na oddziale OIOM / OIT – maksymalnie 14 dni--130 zł130 zł--
w związku z zaleconą rehabilitacją w wyniku choroby – maksymalnie 14 dni--32,50 zł32,50 zł--
pobyt w szpitalu uzdrowiskowym bezpośrednio po leczeniu szpitalnym--13 zł13 zł--
Ubezpieczenie poważnych zachorowań Ubezpieczonego--30 000 zł30 000 zł10 000 zł10 000 zł
świadczenie z tytułu wystąpienia n/w poważnego zachorowania--15 000 zł15 000 zł--
Ubezpieczenie operacji Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku--3 000 zł3 000 zł--
Ubezpieczenie operacji Ubezpieczonego w wyniku choroby--3 000 zł3 000 zł--
↓ Rozwiń tabelę ↓ ↑ Zwiń tabelę ↑
Składka miesięczna9,90 zł/mc
Ubezpiecz się
20,00 zł/mc
Ubezpiecz się
50,00 zł/mc
Ubezpiecz się
60,00 zł/mc
Ubezpiecz się
70,00 zł/mc
Ubezpiecz się
80,00 zł/mc
Ubezpiecz się
Zakres ubezpieczeniaWariant
Podstawowy
Wariant
Rozszerzony
Wariant
Rozszerzony
Plus
Wariant
Rozszerzony
Complex
Wariant
Pełny
Wariant
Pełny
Plus
Ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy – wyrównanie 20% uposażenia funkcjonariusza służby mundurowej/żołnierza (ZWOLNIENIE LEKARSKIE)Do 5 000 złDo 5 000 zł Do 5 000 złDo 5 000 złDo 5 000 złDo 5 000 zł
Ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy - wyrównanie 20% uposażenia funkcjonariusza służby mundurowej/żołnierza + OPIEKA NAD DZIECKIEM--
Ubezpieczenie nieszczęśliwego wypadku powodującego śmierć Ubezpieczonego 10 000 zł10 000 zł134 000 zł134 000 zł10 000 zł10 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu--67 000 zł67 000 zł--
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego--201 000 zł201 000 zł--
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku przy pracy--174 200 zł174 200 zł--
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy--214 400 zł214 400 zł--
Ubezpieczenie nieszczęśliwego wypadku z proporcjonalnym systemem wypłaty świadczeń

za 100% uszczerbku na zdrowiu--56 000 zł56 000 zł--
za 1 % uszczerbku na zdrowiu--560 zł560 zł--
zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych--do 16 800 złdo 16 800 zł--
zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych--do 16 800 złdo 16 800 zł--
Ubezpieczenie nieszczęśliwego wypadku powodującego śmierć współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego

śmierć współmałżonka lub partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku--16 000 zł16 000 zł--
śmierć współmałżonka lub partnera w następstwie zawału serca lub udaru mózgu--8 250 zł8 250 zł--
śmierć współmałżonka lub partnera w następstwie wypadku komunikacyjnego--24 750 zł24 750 zł--
Ubezpieczenie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku/ świadczenie na dzień na osobę Ubezpieczoną

spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem --65 zł65 zł--
spowodowany wypadkiem komunikacyjnym – maksymalnie 14 dni--97,50 zł97,50 zł--
na oddziale OIOM / OIT – maksymalnie 14 dni--130 zł130 zł--
w związku z zaleconą rehabilitacją w wyniku nieszczęśliwego wypadku – maksymalnie 14 dni--32,50 zł32,50 zł--
pobyt w szpitalu uzdrowiskowym bezpośrednio po leczeniu szpitalnym--13 zł13 zł--
Ubezpieczenie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby/ świadczenie za dzień na osobę Ubezpieczoną

spowodowany chorobą--65 zł65 zł--
na oddziale OIOM / OIT – maksymalnie 14 dni--130 zł130 zł--
w związku z zaleconą rehabilitacją w wyniku choroby – maksymalnie 14 dni--32,50 zł32,50 zł--
pobyt w szpitalu uzdrowiskowym bezpośrednio po leczeniu szpitalnym--13 zł13 zł--
Ubezpieczenie poważnych zachorowań Ubezpieczonego--30 000 zł30 000 zł10 000 zł10 000 zł
świadczenie z tytułu wystąpienia n/w poważnego zachorowania--15 000 zł15 000 zł--
Ubezpieczenie operacji Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku--3 000 zł3 000 zł--
Ubezpieczenie operacji Ubezpieczonego w wyniku choroby--3 000 zł3 000 zł--
↓ Rozwiń tabelę ↓ ↑ Zwiń tabelę ↑

Partnerzy

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider