Ubezpieczenie na życie

 Generali

#colspan#

#colspan#

Składka miesięczna


30,00 zł/mc

Ubezpiecz się


60,00 zł/mc

Ubezpiecz się


94,00 zł/mc

Ubezpiecz się

Zakres ubezpieczenia

Wariant I

Wariant II

Wariant III

Śmierć Ubezpieczonego

24 000,00 zł

48 000,00 zł

80 000,00 zł

Śmierć wskutek NW

48 000,00 zł

96 000,00 zł

160 000,00 zł

Śmierć wskutek NW przy Pracy

72 000,00 zł

144 000,00 z

240 000,00 zł

Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego

72 000,00 zł

144 000,00 zł

210 000,00 zł

Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy

96 000,00 zł

192 000,00 zł

290 000,00 zł

Śmierć wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu

48 000,00 zł

96 000,00 zł

100 000,00 zł

Trwały Uszczerbek na Zdrowiu wskutek NW za 1 %

200,00 zł

400,00 zł

600,00 zł

Trwały Uszczerbek na Zdrowiu wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu za 1%

180,00 zł

360,00 zł

600,00 zł

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego

2 000,00 zł

4 000,00 zł

10 000,00 zł

Leczenie specjalistyczne

750,00 zł

1 500,00 zł

2 000,00 zł

Operacje Chirurgiczne Ubezpieczonego, świadczenie w wysokości 100%, 80%, 60%, 40%, 20% sumy

1 000,00 zł

2 000,00 zł

3 000,00 zł

Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu
wskutek NW do 14 dni / od 15 do 180 dnia


50,00 zł/25,00 zł

100,00 zł/50,00 zł

140,00 zł/70,00 zł


wskutek choroby do 14 dni / od 15 do 180 dnia


30,00 zł/25, 00 zł

60,00 zł/50,00 zł

84,00 zł/70,00 zł


dodatkowo OIOM do 5 dni


50,00 zł

100,00 zł

140,00 zł

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW przy Pracy
do 14 dni / od 15 do 30 dnia


65,00 zł/29,50 zł

130,00 zł/59,00 zł

200,00 zł/88,00 zł

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego
do 14 dni / od 15 do 30 dnia


60,00 zł/29,50 zł

130,00 zł/59,00 zł

200,00 zł/88,00 zł

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy
do 14 dni / od 15 do 30 dnia


80,00 zł/34,00 zł

160,00 zł/68,00 zł

260,00 zł/106,00 zł

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu
do 14 dni / od 15 do 30 dnia


40,00 zł/28,00 zł

80,00 zł/56,00 zł

114,00 zł/79,00 zł

Ryczałtowe pokrycie kosztów leków zaleconych po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu

100,00 zł

200,00 zł

250,00 zł

Rekonwalescencja Ubezpieczonego wskutek NWwskutek NW od 1 do 30 dnia


12,50 zł

25,00 zł

50,00 zł

Śmierć Współmałżonka

5 000,00 zł

10 000,00 zł

15 000,00 zł

Śmierć Współmałżonka wskutek NW

10 000,00 zł

20 000,00 zł

30 000,00 zł

Śmierć Współmałżonka wskutek wypadku komunikacyjnego

15 000,00 zł

30 000,00 zł

45 000,00 zł

Poważne zachorowanie Współmałżonka

1 000,00 zł

2 000,00 zł

3 000,00 zł

Pobyt Współmałżonka w Szpitalu spowodowany NW


wskutek NW wypadku do 14 dni / od 15 do 180 dnia


25,00 zł/12,50 zł

50,00 zł/25,00 złdodatkowo OIOM do 5 dni


25,00 zł

50,00 zł


Śmierć Dziecka

1 500,00 zł

3 000,00 zł

6 000,00 zł

Śmierć Dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku

3 000,00 zł

6 000,00 zł

12 000,00 zł

Osierocenie Dziecka

2 000,00 zł

4 000,00 zł

6 000,00 zł

Poważne zachorowanie Dziecka

1 500,00 zł

3 000,00 zł

3 000,00 zł

Urodzenie Dziecka

500,00 zł

1 000,00 zł

1 500,00 zł

Urodzenie Dziecka Martwego

1 250,00 zł

2 500,00 zł

2 500,00 zł

Śmierć Rodziców

750,00 zł

1 500,00 zł

2 000,00 zł

Śmierć Teściów

750,00 zł

1 500,00 zł

2 000,00 zł

Śmierć Rodziców wskutek NW

1 500,00 zł

3 000,00 zł

4 000,00 zł

Śmierć Teściów wskutek NW

1 500,00 zł

3 000,00 zł

4 000,00 zł
↓ Rozwiń tabelę ↓ ↑ Zwiń tabelę ↑

Partnerzy

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider